Przedsiębiorcy będą musieli wymienić kasy fiskalne

Rząd wprowadzi nowy rodzaj kas rejestrujących (fiskalnych) – tzw. kasy online, które pozwolą na automatyczne i bezpośrednie przesyłanie danych do Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany będą rozłożone w czasie, a firmy mogą liczyć na refundację zakupu kas. Odpowiedni projekt zmian w prawie został już przyjęty przez rząd. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem października 2018 r.

W założeniu głównym celem zmian jest dalsze uszczelnienie systemu podatku do towarów i usług (VAT).

W przyjętym przez rząd projekcie zaproponowano wprowadzenie kas online. W efekcie przedsiębiorcy korzystający z kas zostaną zobowiązani do ich stopniowej wymiany. Co ważne, cały proces będzie rozłożony w czasie, przy czym firmy z wybranych branż, w których notuje się największe nieprawidłowości, będą mogły korzystać wyłącznie z nowego typu kas.

Nowe rozwiązania pozwolą na stosowanie do ewidencji sprzedaży kas rejestrujących posiadających funkcję przesyłu danych do Centralnego Repozytorium Kas. Pozwoli to na zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą do celów analitycznych i kontrolnych. System analizy przekazywanych danych stanowić będzie jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co przyczyni się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców” – czytamy w rządowym komunikacie.

Nowe kasy mają przesyłać do KAS informacje o wszystkich zaewidencjonowanych na kasie transakcjach – dane te obejmą szczegóły, które pozwolą na ustalenie wysokości sprzedaży oraz należnego podatku, stawki VAT, typu towaru/usługi oraz godziny dokonania transakcji. Co istotne, informacje te będą zanonimizowane w odniesieniu do nabywców.

Używane obecnie kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii zostaną docelowo całkowicie wycofane z rynku. Zakup kas pierwszego typu będzie możliwy tylko do końca 2018 r., a w przypadku urządzeń z elektronicznym zapisem kopii granicą będzie koniec 2022 r.

Przedsiębiorcy kupujący kasy online będą mogli liczyć na refundację kosztów zakupu – do 90 proc. ceny (bez podatku), lecz nie więcej niż 700 zł.

W projekcie przewidziano także wprowadzenie kary finansowej (300 zł) za niepoddanie kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Finansów – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Projekt został przyjęty przez rząd 5 kwietnia 2018 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października 2018 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email