Powstanie specjalny rejestr firm transportowych

Z końcem listopada uruchomiony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Nowy rejestr obejmie przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika. Przewiduje się, że utworzenie KREPTD będzie skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa i pozwoli na eliminację z rynku nieuczciwych przedsiębiorców.

Rejestr prowadzić będzie Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD), a regulacje przewidujące utworzenie wykazu wejdą w życie 30 listopada br.

Powstanie KREPTD jest bezpośrednio związane z unijnymi wymogami, które określono w  rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE. Zgodnie z wytycznymi, każde państwo Unii Europejskiej musi prowadzić specjalny e-rejestr firm mających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Prowadzony przez GITD rejestr obejmie trzy różne ewidencje: – przedsiębiorców mających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; – poważnych naruszeń, o których jest mowa w art. 6 ––ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; – osób, które uznano, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Sprawny dostęp do dokładnych i aktualnych informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego umożliwi wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców działających na rynku polskim i wspólnotowym, poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego oraz stworzy warunki do uczciwej konkurencji przewoźnikom” – przewiduje GITD.

Zapowiedziano również, że w przyszłości KREPTD zostanie połączony z innymi państwowymi rejestrami (m.in. CEIDG, KRS i REGON).

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email