Polski system podatkowy zagraża uczciwym podatnikom?

System podatkowy w Polsce wymaga gruntownej reformy – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja opublikowała w ostatnich dniach raport pn. „VAT – kluczowy problem polskiego systemu podatkowego”, w którym omawia najważniejsze problemy związane z polskim systemem podatkowym i twierdzi, że część obowiązujących rozwiązań prawnych stanowi poważne zagrożenie dla uczciwych podatników.

W publikacji wskazano na główne przeszkody niepozwalające niektórym polskim przedsiębiorstwom na prawidłowe funkcjonowanie. Wśród największych problemów wymieniono m.in. wstrzymywanie zwrotów podatku od towarów i usług (VAT).

Na łamach raportu omówione zostały cztery konkretne przypadki innego problemu polskiego systemu podatkowego, jakim jest masowe i długotrwałe wstrzymywanie przez organy podatkowe zwrotów podatku VAT” – podaje ZPP.

Zdaniem autorów raportu, optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie konieczności wydania decyzji w czasie trzech miesięcy, licząc od dnia wstrzymania zwrotu VAT. Taka decyzja miałaby podlegać później zaskarżeniu do sądu, a sąd musiałby rozpatrzyć sprawę również w ciągu trzech miesięcy. Jeżeli organ podatkowy lub sąd nie wywiązałby się z obowiązku dotrzymania terminu, to powstawać miałoby domniemanie, że wydano decyzję o zwrocie podatku.

Jak ocenia ZPP, Polska powinna rozpocząć prace nad całkiem nową ustawą o podatku VAT. Postulaty organizacji obejmują także m.in. dalszą reformę aparatu skarbowego.

Z nowym raportem ZPP można się zapoznać tutaj.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email