Oświadczenie ws. publikacji w serwisie wykop.pl

Treść oświadczenia dotyczącego publikacji w serwisie wykop.pl z 7 grudnia 2017 r.:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zamieszczonego wpisu w serwisie wykop.pl, pragnę wyrazić stanowisko moje oraz reprezentowanej przeze mnie Kancelarii i odnieść się do poszczególnych kwestii.

Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP – Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Zgodnie z § 1 art. 212 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Praca prawników polega m.in. na ochronie praw mocodawców. Przedsiębiorstwa mają prawo do obrony swojego dobrego imienia. Jeżeli pojawiają się wpisy powielające treści nieznajdujące uzasadnienia w stanie faktycznym, wskazujące przykładowo, że dana firma to „#oszustwo”, „#piramida” czy inny „#scam”, to naszym obowiązkiem jest podjęcie działań zmierzających do usunięcia wpisów. Co warte podkreślenia, podejmujemy się spraw trudnych czy też spraw niekiedy negatywnie odbieranych w społeczności internetowej lub w innych środowiskach. Każda osoba może się do nas zgłosić i uzyskać pomoc – nawet w najcięższej sprawie, czyli tam, gdzie inni już się poddali i zrezygnowali.

FutureNet będzie w dalszym ciągu weryfikował wpisy na swój temat, ale nie oznacza to, że każda opinia – wbrew przekonaniu wielu z Państwa – będzie się kończyła wysłaniem wezwania. Przedsiębiorstwo i marka FutureNet działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa i według wewnętrznych regulacji (regulaminów), które są jawne i dostępne publicznie dla każdego zainteresowanego. Zachęcamy – przed wydaniem opinii co do charakteru działalności i modelu biznesowego firmy – do zapoznania się ze szczegółami tych dokumentów oraz zakresem działalności samej firmy. Kancelaria, jak i FutureNet, szanuje swobodę wypowiedzi, o ile mieści się ona w granicach prawa. Nie będziemy też podejmować działań na drodze prawnej w stosunku do takich wypowiedzi, jakie zaprezentował np. użytkownik „@MelomanBTC”, ponieważ wyraził on swoje zdanie w sposób rzeczowy i profesjonalny. Nie mamy zamiaru nikogo „zastraszać”, a jednocześnie cieszy nas fakt, że nasze działania sprowokowały także merytoryczną dyskusję dotyczącą rynku kryptowalut oraz różnych modelów biznesowych i ich oceny prawnej. Nie będziemy jednak przyzwalać na zachowanie prezentowane przez część osób (patrz: usunięty wpis „#rafael[…]”, w którym w formie publicznej w obraźliwy i wulgarny sposób zaprezentowano nagość). W tej sprawie złożone zostanie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Każde zniesławienie będzie skutkowało podjęciem adekwatnych środków ochrony prawnej.

Z uszanowaniem

Rafał Kufieta

Oświadczenie z 8 grudnia 2017 r

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email