Odwrócony VAT w branży budowlanej – MF przedstawiło objaśnienia

Od początku 2017 r. branża budowlana musi mierzyć się z mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT). Nowe przepisy budziły sporo wątpliwości, a teraz Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe, w których odnosi się do poszczególnych niejasności. Co istotne, zastosowanie się przez podatnika do objaśnień daje mu ochronę prawną na analogicznym poziomie do interpretacji ogólnej resortu finansów.

Mechanizm dotyczy niemal 50 rodzajów usług budowlanych i ma zastosowanie w przypadku, gdy firma budowlana realizuje usługę jako podwykonawca. Wtedy za rozliczenie podatku odpowiada generalny wykonawca, na którego rzecz wykonana została usługa.

W objaśnieniach z 17 marca 2017 r. Ministerstwo Finansów odniosło się m.in. do kwestii samego pojęcia podwykonawcy. Wskazano, że jeśli generalny wykonawca zleca wykonanie usług w ramach umowy zawartej z inwestorem kolejnemu podmiotowi (podwykonawcy), który z kolei zleci wykonanie prac następnemu podmiotowi – każdy kolejny podatnik w szeregu staje się podwykonawcą względem generalnego czy też głównego wykonawcy. Oznacza to, że „podzlecający podwykonawca” staje się generalnym/głównym wykonawcą dla kolejnego w łańcuchu podmiotu. W efekcie podzlecane usługi budowlane mają być opodatkowywane na zasadzie odwróconego obciążenia.

Resort finansów poruszył też sprawę momentu powstania prawa do odliczenia. Zgodnie z objaśnieniami, zasada mówiąca, że prawo do odliczenia powstaje za ten sam okres, w którym w odniesieniu do danej transakcji powstał obowiązek podatkowy, nie ulega żadnym zmianom. Istotne jest jednak to, iż od początku 2017 r. w wypadku transakcji objętych odwróconym obciążeniem istnieje warunek uwzględnienia przez podatnika kwoty należnego podatku w deklaracji podatkowej – nie później niż w terminie 3 miesięcy, licząc od  upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W nowych objaśnieniach Ministerstwo Finansów wytłumaczyło również, jak należy podchodzić do opodatkowania konsorcjów. Jak się okazuje, w umowie konsorcjum, gdzie każdy z konsorcjantów ma do realizacji określony zakres robót oraz rozlicza się z tego tytułu z inwestorem, do rozliczeń między inwestorem i konsorcjantami nie powinno stosować się mechanizmu odwróconego obciążenia.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email