Odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji – ważne zmiany

W tym tygodniu weszły w życie nowe regulacje ws. odszkodowań za straty poniesione w związku z naruszeniami prawa konkurencji. Teraz pozew może złożyć każdy dotknięty przez takie niezgodne z prawem działania, w tym np. kontrahent, konkurencyjna firma czy też konsument.

Nowa ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w pracach nad przepisami udział wziął również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd zajmuje się m.in. wydawaniem decyzji w sprawach odnoszących się do ograniczania konkurencji oraz nadużywania pozycji dominującej – nie ma jednak prawa do rozstrzygania odnośnie odszkodowań dla poszkodowanych.

Zgodnie z ustawą, pozew może złożyć każdy, kto został poszkodowany poprzez tego typu niedozwolone działania. Dotyczy to zarówno kontrahentów i konkurentów przedsiębiorcy, jak i konsumentów. Sprawy tego rodzaju będą rozpatrywane przez sądy okręgowe, a wartość przedmiotu sporu nie będzie mieć znaczenia.

Pozwy mogą dotyczyć m.in. praktyk uznanych w decyzjach prezesa UOKiK za porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej, a także naruszeń, odnośnie do których nie było prowadzone postępowanie i wydana decyzja organu ochrony konkurencji. Ustawa nie będzie dotyczyła natomiast naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” – wyjaśnia UOKiK.

Zmiany wprowadza ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1132).

Nowe przepisy weszły w życie 27 czerwca br.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email