Restrukturyzacji dla Basel Olten Pharm S.A. nie będzie. Sąd omówił otwarcia PPU

W poniedziałek, tj. 19 listopada br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o odmowie otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego (PPU) o otwarcie którego wnosiła spółka akcyjna Basel Olten Pharm S.A będącą koncernem kosmetycznym. Jak informowaliśmy wcześniej, spółka ta również emitowała obligacje oraz była powiązania zarówno kapitałowo jak i osobowo z Konradem K., byłym Prezesem Zarządu spółki GetBack (link do artykułu).

Sąd w treści uzasadnienia odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przyznaje, że obligatariusze byliby najbardziej pokrzywdzoną grupą wierzycieli w toku postępowania, gdyby zostało przeprowadzone na warunkach zaproponowanych przez spółkę. Zdaniem Sądu, zaproponowane warunki układu są nieosiągalne do osiągnięcia przez spółkę, bez powiększenia obecnego już zadłużenia, chociażby ze względu na specyfikę branży w jakiej spółka pracuje.

Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Grzechnik podsumował sprawę następująco (zachowana pisownia oryginalna):

„Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, że wniosek Balsen Olthen Pharm S.A. nie zasługuje na uwzględnienie z następujących względów:

  • otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w realiach niniejszej sprawy będzie zdaniem Sądu Rejonowego sprzeczne z aksjologią instytucji restrukturyzacji jako takiej; sytuacja dłużnika jest konsekwencją jedynie jego własnej działalności oraz działań podmiotów związanych z nim w przeszłości kapitałowo i osobowo (co wnioskodawca starał się zataić prze sądem);
  • warunki zaproponowanego układu są obiektywnie nieosiągalne, przez co stoją w sprzeczności z celami postępowania restrukturyzacyjnego jako takiego; nie sposób przyjąć, że możliwe w świetle zaproponowanych warunków restrukturyzacji jest zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika;
  • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie daje podstaw do przyjęcia, że zrealizowane zostaną cele tego postępowania; dalsza działalność dłużnika zakłada bowiem konieczność dalszego zadłużenia się;
  • propozycje restrukturyzacyjne zakładają pokrzywdzenie wierzycieli w grupie obligatariuszy, kosztem innych podmiotów – w szczególności instytucji finansowych, co pozwala by pokusić się o tezę, ze warunki te zostały ustalone tak aby nie naruszać interesów potencjalnych podmiotów zainteresowanych dalszym finasowaniem wnioskodawcy;
  • propozycje restrukturyzacyjne naruszają interesy wierzycieli w ten sposób, że wytyczają niemożliwe do osiągnięcia cele restrukturyzacyjne, które nie gwarantują zaspokojenia interesów ogółu wierzycieli.”

Pełna treść postanowienia w sprawie o Sygn. akt X GR 98/18 dostępna jest TUTAJ.

BaselOltenPharmW dniu dzisiejszym posiadamy również więcej informacji na temat modelu biznesowego spółki, propozycji układowych oraz znamy całkowite zadłużenie spółki. Basel Olten Pharm od daty założenia (18 lutego 2016 r.) wyemitował 38 serii obligacji na łączną kwotę 51,4 mln zł.

Łączna suma wierzytelności spółki to natomiast 70,2 mln zł, a szacunkowa wartość majątku została określona przez spółkę na 47,9 mln zł, z czego aż 38,1 mln zł stanowią składniki majątkowe o charakterze niematerialnym (tzw. know-how, znaki towarowe). Sędzia jednak trafnie wskazał, iż wartości wskazanego powyżej know-how są na tyle ciężkie do wycenienia, że nie można jednoznacznie potwierdzić na jaką dokładnie wartość opiewają.

W ramach złożonego wniosku przez Basel Olten Pharm S.A. oraz zawartych w nim propozycji układowych spółka proponowała niezabezpieczonym na majątku spółki obligatariuszom spłatę 60% należności głównej w latach 2020-2027. Pierwsza płatność przypadałaby więc dopiero na 2020 rok, z czego jedynie 5% z deklarowanych możliwych do spłaty 60% kwoty głównej, zostało by spłacone w pierwszym roku. W latach kolejnych wartość spłaty byłyby adekwatnie zwiększana, aż do roku 2027, gdzie spółka planowała zakończyć spłatę obligatariuszy.

Z postanowienia Sądu wynika również, że spółka Best Production Forces Sp. z o.o. odpowiedzialna za 70-80% produkcji w spółce Basel Olten Pharm S.A. również złożyła wniosek do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sprawa zarejestrowana jest pod sygn. X Gr 102/18. Obecnie trwa uzupełnianie braków formalnych we wniosku. Sędzia wskazuje również, iż:

„Trudna sytuacja podmiotu, w którym skupiona jest większa część produkcji dłużnika pozwala na przyjęcie, że poważnie zagrożona jest zdolność do prowadzenia jego podstawowej działalności, co przekłada się na istnienia poważnych wątpliwości do zdolności wnioskodawcy zrealizowania planów biznesowych przedstawionych przez wnioskodawcę.”

Co istotne, Prezesem Zarządu w tej spółce również jest Alicja Kąkolewska, czyli prywatnie matka Konrada Kąkolewskiego, która to jeszcze w poniedziałek (19 listopada br.) z przykrością i wielkim niepokojem informowała obligatariuszy Basel Olten Pharm S.A. o bieżącej sytuacji spółki.

W Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy znajduje się jeszcze jeden wniosek, tym razem o otwarcie postępowania sanacyjnego dla spółki Basel Olten Pharm S.A. który jest inicjowany przez nieliczną grupę wierzycieli. Postępowania sanacyjne jest jednym z czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, które jako jedyne daje możliwość wniesienia o jego otwarcie również przez wierzyciela. Pozostałe trzy mogą zostać wszczęte wyłącznie na wniosek dłużnika. W pozostałych postępowaniach dłużnik ma więc pełną inicjatywę i udział.

Specyfiką postępowania sanacyjnego jest brak możliwości zarządzania masą sanacyjną przez dłużnika, niekiedy wbrew woli dłużnika. Do zarządzania masą sanacyjną Sąd powołuje Zarządcę. Jak poinformował portal obligacje.pl wniosek znajduje się obecnie na etapie uzupełniania braków formalnych.

Cała sprawa nabiera zdecydowanego tempa, a informacja o odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla spółki Basel Olten Pharm S.A. jest z pewnością pozytywną informacją dla obligatariuszy. Nasz zespół obecnie wnikliwie bada oraz analizuje całą sprawę, powiązania jak i nowe możliwości działania w tej sprawie. O szczegółach poinformujemy w kolejnych artykułach.

Kancelaria cały czas prowadzi postępowania sądowe przeciwko spółce Basel Olten Pharm. Jeśli są Państwo obligatariuszami zachęcamy do kontaktu z Kancelarią, gdyż mogą Państwo uzyskać realną pomoc w dochodzeniu swoich należności oraz bieżące informacje dotyczące samego procesu.

Wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie uzyskają Państwo dzwoniąc na numer: +48 71 796 41 65
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

 

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email