Ochrona danych osobowych. Co zmieni nowa ustawa?

W 2018 r. w życie wejdzie całkiem nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Wprowadzony zostanie m.in. nowy krajowy system ochrony tego rodzaju danych oraz nadzorujący go Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt nowej ustawy ma w założeniu dostosować polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jak wskazują autorzy projektu, Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie mieć kompetencje znacznie różniące się od uprawnień przysługujących obecnie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

„Nowy organ ochrony danych osobowych będzie nie tylko organem nadzorczym w rozumieniu rozporządzenia 2016/679 lecz ze znacznie szerszym zakresem uprawnień i obowiązków niż dzisiejszy GIODO, ale będzie również organem nadzorczym w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Prezes UODO zostanie zobowiązany również do wydawania rekomendacji adresowanych do przedsiębiorców, w których określane mają być szczegółowe zasady zabezpieczania danych osobowych.

Przewidziane w projekcie nowej ustawy rozwiązania mają też skutkować m.in. przyspieszeniem postępowań dotyczących naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Temu służyć ma zniesienie dwuinstancyjności postępowania.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 12 września 2017 r.) o ochronie danych osobowych.
Nowe regulacje powinny wejść w życie najpóźniej 25 maja 2018 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email