Nowa ulga podatkowa na inwestycje

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem, w którym przewidziano wprowadzenie nowej ulgi podatkowej na inwestycje. Przedsiębiorcy mają otrzymać prawo do corocznego dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na poziomie do 100 tys. zł. Rząd zakłada, że z nowej preferencji podatkowej skorzysta nawet ponad 150 tys. firm.

Projektodawcy wskazują, że nowy mechanizm powinien pozytywnie wpłynąć na skłonność firm do inwestowania w nowe maszyny i urządzenia.

Nakłady na środki trwałe można będzie rozliczyć do kwoty 100 tys. zł, a ich minimalna wartość zostanie ustalona na poziomie 10 tys. zł. W efekcie korzyść podatkowa sięgać ma do 13,5 tys. zł. Limit ten obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę wpłaty dokonanej na poczet dostawy środka trwałego. Co istotne, nową ulgę można będzie zastosować także do inwestycji z roku podatkowego przed wejściem w życie nowych przepisów.

Podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10 tys. zł wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z nich musi być wyższa niż 3,5 tys. zł. Jednocześnie, jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka trwałego o wartości poniżej 10 tys. zł i powyżej 3,5 tys. zł, i następnie uwzględni jego wartość w limicie 10 tys. zł, to dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne pozostaną w kosztach, a uwzględnieniu w ramach jednorazowego odpisu 100 tys. zł podlegać będzie niezamortyzowana wartość tego środka trwałego” – wyjaśnia rząd.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, rozwiązanie ma odnosić się wyłącznie do zakupu nowych środków trwałych – maszyn i urządzeń. Preferencja zostanie skonstruowana w ten sposób, że skorzystają z niej również firmy, które w poprzednich latach otrzymały np. wsparcie ze środków unijnych.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Finansów – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt przekazano do Sejmu 2 czerwca 2017 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email