www news

Nieruchomości a ochrona środowiska – ważny wyrok TK

Przepis dotyczący terminu 2 lat na roszczenia właścicieli, których prawa zostały ograniczone z powodu ochrony środowiska, jest niekonstytucyjny – orzekł Trybunał Konstytucyjny. W efekcie np. kilka tysięcy ludzi mieszkających nieopodal lotnisk otrzyma szansę na wznowienie przegranych spraw odnoszących się do obniżenia wartości danej nieruchomości.

W lutym poprzedniego roku rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do TK przepis Prawa ochrony środowiska, który określa termin (2 lata) na zgłaszanie roszczeń przez właścicieli, w przypadku których niemożliwe stało się korzystanie z posiadanej nieruchomości albo zostało ono znacznie ograniczone z powodu ochrony środowiska.

W praktyce chodzi m.in. o tzw. obszary ograniczonego użytkowania. Tego rodzaju tereny znajdują się np. w okolicach lotnisk. W takich przypadkach właściciele mogli żądać wykupienia nieruchomości albo wypłaty odszkodowania. Zgodnie jednak z obowiązującym prawem, na takie działanie właściciel ma tylko 2 lata od momentu wejścia w życie regulacji ustanawiających dany obszar.

W wyroku z 7 marca 2018 r. (sygn. akt – K 2/17) TK przychylił się do stanowiska RPO.

Długość tego terminu powinna być określona z uwzględnieniem zasługującego na ochronę interesu publicznego oraz prywatnego osób uprawnionych. Rzecznik trafnie także wskazywał na funkcjonujące w systemie prawnym dłuższe terminy zawite w różnych działach prawa. Ich średnia długość może służyć za swoisty standard, do którego mógłby odwołać się prawodawca, projektując zmianę art. 129 ust. 4 p.o.ś. w analizowanym zakresie” – czytamy w komunikacie TK.

W efekcie wyroku obywatele uzyskają prawo do wnoszenia o wznowienie postępowań sądowych (wytyczanych w tego rodzaju sprawach), w tym także tych zakończonych. Procesy w takich sprawach będą mogły być prowadzone od nowa.

Zakwestionowany przepis straci moc prawną po 12 miesiącach, licząc od dnia ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email