Nieodpłatna pomoc prawna rzadko wykorzystywana

Od 2016 r. w Polsce funkcjonuje system bezpłatnej pomocy prawnej. Obecnie z tego typu wsparcia korzysta jednak tylko 2-3 proc. ogółu uprawnionych osób. Problemem słabych efektów działania systemu zajmie się w najbliższym czasie Najwyższa Izba Kontroli, która będzie starać się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zwiększyć zainteresowanie nieodpłatną pomocą prawną.

Zgodnie z obowiązującym systemem, z nieodpłatnej pomocy prawnej korzystać mogą osoby: – do 26. roku życia; – posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; – po ukończeniu 65. roku życia; – fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej; – kombatanci i weterani; – zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną; – kobiety w ciąży.

Obecnie bezpłatna pomoc prawna, finansowana przez państwo, świadczona jest przez sieć poradnictwa obywatelskiego. W jej skład wchodzą aktualnie 1524 punkty. Szacuje się, że z takiego wsparcia korzysta jednak tylko 2-3 proc. wszystkich uprawnionych.

Tematowi skuteczności systemu poświęcono specjalny panel ekspercki. W zorganizowanym pod koniec ubiegłego tygodnia przez opolską delegaturę NIK spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Spraw Publicznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

W trakcie dyskusji eksperci wskazywali na największe bariery ograniczające korzystanie z nieodpłatnej pomocy. Najczęściej wymieniano w tym kontekście zbyt wąski katalog uprawnionych, brak minimalnych standardów świadczonych usług oraz niewystarczającą politykę informacyjną. W najbliższych planach NIK znajduje się zbadanie, czy możliwa jest poprawa efektywności formuły bezpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatne wsparcie uzyskać można również we wrocławskiej fundacji „Pod Parasolem Prawa”, w której porad prawnych udzielają wolontariusze, w tym m.in. adwokaci, prawnicy i radcowie prawni.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email