Najem prywatny i podatki. Wkrótce istotne zmiany

W przyszłym roku wprowadzony zostanie roczny limit kwotowy (100 tys. zł), który będzie warunkować możliwość zastosowania ryczałtu od przychodów pochodzących z tzw. najmu prywatnego (stawka rzędu 8,5 proc.). W przypadku przychodów na poziomie do 100 tys. zł w skali roku obowiązywać będzie nadal stawka 8,5 proc., ale przekroczenie progu skutkować ma zastosowaniem ryczałtu w wysokości już 12,5 proc.

W obecnym systemie dochody z najmu, dzierżawy albo umów o podobnym charakterze, które osoby fizyczne uzyskują poza działalnością gospodarczą, są opodatkowane wg skali (stawki na poziomie 18 i 32 proc.). Przychody tego rodzaju można jedna opodatkować – zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – podatkiem ryczałtowym w wysokości 8,5 proc.

Ograniczenie możliwości stosowania z stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu ponad tę kwotę pozwoli na ograniczenie stosowania preferencyjnej  stawki opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Co ważne, nowy limit będzie dotyczyć łącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa.

Projektodawcy przewidują, że wprowadzenie limitu może dotyczyć bezpośrednio ok. 11 tys. podatników.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 29 września 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przyjęty przez rząd 2 października br.

Nowelizacja ustaw ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email