Nadchodzą ciężkie czasy dla alimenciarzy

Sejm uchwalił w ostatnich dniach ustawę, która ma pozwolić na zdecydowanie skuteczniejsze egzekwowanie obowiązków alimentacyjnych. Dłużnikom alimentacyjnym grozić będą grzywny oraz ograniczenie lub pozbawienie wolności. Przepisy zostaną doprecyzowane i zaostrzone, a Ministerstwo Sprawiedliwości liczy na wyraźny wzrost ściągalności alimentów.

Główną nowością jest wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi osoba mająca dług alimentacyjny o równowartości minimum trzech należnych świadczeń okresowych (z reguły miesięcznych) podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Aktualnie w Kodeksie karnym jest mowa jedynie ogólnie o tzw. uporczywym uchylaniu się, co – jak wskazuje resort sprawiedliwości – często umożliwia w praktyce uchylanie się od płacenia alimentów. Aby uniknąć odpowiedzialności, wystarczy np. co jakiś czas przekazać na dziecko niewielką sumę pieniędzy. Po nowelizacji sytuacja ulegnie zmianie, bo przepisy będą precyzyjnie określać „próg” zadłużenia alimentacyjnego.

Dłużnicy alimentacyjny będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z projektowanym przepisami, jedną z form sankcji będzie dozór elektroniczny, który pozwoli dłużnikowi normalnie pracować.

Większe sankcje, w tym grzywny oraz ograniczenie/pozbawienie wolności do dwóch lat, grozić mają w sytuacjach, kiedy niepłacenie alimentów naraża uprawnioną osobę na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (np. brak możliwości kupienia dziecku jedzenia czy ubrań).

Proponowane zmiany są zbliżone np. do przepisów obowiązujących we Francji, gdzie rodzice, którzy unikają płacenia alimentów przez dwa miesiące, narażają się na karę dwóch lat więzienia. Surowsze kary od proponowanych w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości funkcjonują w Niemczech, gdzie za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego można trafić do więzienia na trzy, a nawet pięć lat” – tłumaczy resort sprawiedliwości.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Nowela została przyjęta przez Sejm 23 marca 2017 r. Proces legislacyjny powinien zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email