MLM – nie taki diabeł straszny, jak go malują

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wiele dziedzin ludzkiego życia przechodzi dzisiaj prawdziwie kosmiczne przyspieszenie, w związku z ewolucją, jaka następuje na naszych oczach. Zarówno nanostrukturalne technologie węglowe, silikonowe anody wykonane z krzemu, jak i holograficzny obraz, przekształcają dzisiaj nasze życie, wprowadzając nas do kolejnej ery rozwoju ludzkiego postępu. Nie można zatem zapomnieć o nowych instytucjach rozwijających handel i marketing, a także instytucjach prawnych, które są nieodzownym elementem ludzkiego życia. Niestety, twórcy tej ostatniej dziedziny, trochę jakby przespali ten intensywny rozwój, a prawo w dzisiejszym kształcie nie domaga i nie nadąża za wieloma nowościami, które co i rusz pojawiają się na świecie.

Pomimo intensywnego rozwoju technologicznego, mozolnie rozwija się druga strona, jaką jest kształtowanie prawno-gospodarczych zmian następujących w społeczeństwach wysoko rozwiniętych. Wpływ owych technologii jest tak dalekosiężny, że powinien on wymusić zmianę poglądów na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz prawnego.

Już obecnie toczy się ów proces zmian – niedługo takie twory, jak kryptowaluty, MLM, public relations, marketing mobilny oraz inne nowe instytucje prawno-finansowe, zawładną całkowicie naszym życiem i wejdą do obiegu prawnego – jako stały i niezbywalny element.

Najwyższy zatem czas zapoznać się z ich funkcjonowaniem i zrozumieć pędzący rozwój technologiczno- społeczny. Kto tego nie dokona, nie będzie  potrafił odnaleźć się w tej już całkiem niedalekiej przyszłości, która czai się za przysłowiowym rogiem.

Jedną z intensywniej rozwijających się instytucji marketingowych jest MLM.

Niestety, w Polsce pokutuje obraz sprzedaży wielopoziomowej, prawie wyłącznie jako piramid finansowych o charakterze przestępczym, a przecież są to instrumenty legalnego i bezpiecznego marketingu wielopłaszczyznowego.

Wystarczy bowiem poznać ich, chociażby podstawowe, zasady funkcjonowania, aby nasze obawy i niepokoje rozwiać. Uwzględniając już istniejące instrumenty prawne zabezpieczające nas przed oszustwami, które nota bene od zarania dziejów pojawiają się w ludzkiej działalności, można za pomocą tych narzędzi sprzedażowych prowadzić legalny i bezpieczny biznes zarówno na terenie RP, jak i UE.

Co zatem kryje się pod hasłem MLM i czy faktycznie zza jego kurtyny wystaje czarci ogon? Czy jednak mamy do czynienia z klarowną i w pełni transparentną instytucją prawno-finansową?

MLM – czyli multi level marketing – to sprzedaż produktów oraz usług odbywająca się poza ramami tradycyjnych sklepów, albowiem taka forma sprzedaży dla swojego bytu potrzebuje bezpośredniego kontaktu z klientem, co diametralnie skraca drogę nabywania produktu i usług przez kupującego, a w dobie dzisiejszych czasów, gdzie odległość nie stanowi już żadnej bariery, jest podstawowym wyznacznikiem dla pozyskania dóbr.

MLM bowiem wykorzystuje marketingową sieć ludzi, by dotrzeć do jak najszerszej rzeszy klientów i dystrybuować pośród nich produkty i usługi. W dzisiejszych czasach MLM do swoich celów wykorzystuje świat IT. Jest to przecież rewelacyjne narzędzie do zaspokojenia popytu i podaży.  Struktura ludzka, jako podstawowy mechanizm MLM, jest najważniejszym czynnikiem rozwoju marketingu wielopoziomowego, lecz i nowoczesne instrumenty i technologie będące zdobyczą naszych czasów stanowią o pozytywnej przyszłości tej formy sprzedaży.

MLM w dwójnasób pozwala zarabiać swoim klientom oraz pracownikom.  Z jednej strony możemy dokonywać zakupu za pośrednictwem sprzedaży bezpośredniej – czyli nieskrępowanego kontaktu sprzedawcy z klientem – poprzez przeniesienie tradycyjnego sposobu handlu jednopoziomowego w ramy MLM,  kształtującego bliską relację klient-sprzedawca, co jest niezbywalnym wręcz dobrem wpływającym na świadomość klienta i budowaniem pozytywnych relacji sprzedażowych po stronie sprzedawcy, z drugiej zaś marketing sieciowy pozwala nam dodatkowo na działalność wielopoziomową, tzn. uzyskiwanie dochodu poprzez budowanie ludzkiej struktury sprzedażowej, za pomocą której każdy będący trybikiem w tym mechanizmie uzyska przychód dzięki wspólnej pracy wielu dystrybutorów w danej gałęzi.

Przypomina to zatem drzewo, które posiada konary, rozwidlające się na wiele gałęzi i liści. W tej strukturze na każdym poziomie znajduje się sprzedawca bezpośrednio zaangażowany w dystrybuowanie dóbr i uzyskiwanie dochodu.

W początkowym etapie budowania sieci dystrybutorów przychód jest niewielki, lecz poprzez jej rozrastanie się zyski wzrastają, grupa osiąga coraz większy dochód.

Należy mieć na uwadze, iż sprzedaż bezpośrednia jest jednym z ogniw sprzedaży sieciowej szeroko rozumianej, albowiem część sprzedawców dokonuje zakupów towarów i usług po cenie wewnętrznie ustalonej – hurtowej na własne potrzeby, natomiast inna część sieci dokonuje zakupu i odsprzedaje produkt po cenie detalicznej, a pozostała część sprzedawców zajmuje się zwiększaniem własnej grupy tzn. gałęzi dystrybutorów i dzięki temu otrzymuje z tego tytułu profit od obrotu tej grupy.

MLM charakteryzuje się również opiekuńczym podejściem do swoich sprzedawców, bowiem członkowie danej grupy dystrybutorów wspierają się wzajemnie, kształcąc swoich nowo pozyskanych członków i umożliwiając im nieskrępowane działanie w czasie. W ten sposób tworzy się niezależny model biznesu, gdzie tradycyjny model sprzedaży bezpośredniej jednopoziomowej nie zabija ducha sprzedaży, a poczucie wsparcia całej grupy oraz uzyskiwanie również pasywnych zysków kształtuje pozytywne efekty sprzedażowe w postaci zwiększonego popytu i podaży. Warto również podnieść, że w ramach biznesu MLM nie wymaga się od nowego członka doświadczenia zawodowego, albowiem doświadczenie dystrybutorzy mogą pozyskiwać wraz z zaangażowaniem w dane struktury wielopoziomowe.

Należy również zważyć, iż polskie prawo nie zabrania w żaden sposób prowadzenia na terenie RP biznesu w formie MLM. Wiele firm działa na terenie naszego państwa w takim właśnie systemie dystrybucji. Umożliwia on bowiem na dotarcie do szerokiej rzeszy klientów w sposób bezpieczny i bezpośredni, pozwalając na dodatkowy zarobek.

Pamiętać należy jednak, aby sprzedaż prowadzona w ramach MLM została przez nas opodatkowana zgodnie z literą obowiązującego prawa, albowiem nieodprowadzenie przez nas odpowiedniej daniny na rzecz Skarbu Państwa może narazić na nieprzyjemności związane z wizytami w urzędzie skarbowym. W każdej działalności o charakterze gospodarczym winniśmy kierować się ustalonym porządkiem prawnym.

Biorąc pod uwagę ogromnie przyśpieszony rozwój technologiczny ludzkości, w tym zwiększoną łatwość w pozyskiwaniu różnego rodzaju dóbr, model biznesu oparty o MLM stanowić będzie gałąź handlu, która być może zdominuje w niedalekiej przyszłości sposób dystrybuowania  towarów i usług pomiędzy ludźmi i jako taki stanie się podstawą do dalszego rozwoju tej formy marketingu.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email