„Konstytucja Biznesu” coraz bliżej

Sejm przyjął w tym tygodniu pakiet 5 ustaw, które mają zmienić polską rzeczywistość biznesową. Jak zapowiada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, zmiany obejmą w sumie niemal 200 ustaw i będą stanowić najbardziej kompleksową reformę prawa gospodarczego od blisko 3 dekad.

W skład pakietu tzw. „Konstytucji Biznesu” wchodzą m.in. Prawo przedsiębiorców, ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo przedsiębiorców wprowadza kanon podstawowych zasad, dających gwarancje przedsiębiorcom w relacjach z władzą publiczną. Prawo przedsiębiorców jako akt centralny będzie wpływać na sposób stanowienia, interpretacji i stosowania wszystkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej” – wskazuje MPiT.

W Prawie przedsiębiorców znajdują się m.in. katalogi praw oraz obowiązków przedsiębiorców i organów państwa. Nowe rozwiązania mają docelowo skutkować m.in. poprawą relacji pomiędzy przedsiębiorcami i urzędnikami. Gwarantować to będą zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz przyjaznej interpretacji przepisów.

Nowością będzie instytucja rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Rzecznik zajmować ma się m.in. opiniowaniem projektów aktów prawnych, które dotyczą biznesu, wspieraniem mediacji między przedsiębiorcami i organami państwa, a także występowaniem do Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami ws. rozbieżności w interpretacjach przepisów.

Zmiany będą też dotyczyć Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możliwe stanie się m.in. udostępnianie w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury oraz zawieszanie działalności na czas nieokreślony.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email