KAS otrzyma potężną broń w walce z wyłudzaniem VAT–w ramach systemu STIR- blokadę konta bez możliwości odwołania się od decyzji

Sejm przegłosował właśnie nowelizację przepisów Ordynacji Podatkowej, w której znalazły się zapisy dotyczące walki z wyłudzeniami podatku VAT przez nieuczciwych przedsiębiorców.

Blokada rachunku na 72 godziny

Nowelizacja pozwoli organom skarbowym na 72 godzinną blokadę rachunku bankowego przedsiębiorcy, bez możliwości odwołania się od decyzji o blokadzie, w razie powzięcia informacji przez te organy o prawdopodobnym mechanizmie przestępczym.  

W związku ze sporą ilością spraw prowadzonych przez urzędy skarbowe oraz organy ściągania i długofalowym procederze wyłudzeń podatku VAT, a także ogromnych strat w budżecie państwa z tego tytułu, rozpoczęto wdrażanie mechanizmów uszczelniających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie naszego kraju.

System STIR

W dniu 24 listopada 2017 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych został wprowadzony system STIR, poprzez który do urzędów skarbowych spływają obecnie informacje o zakładanych i likwidowanych rachunkach bankowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych. Od lipca 2018 r. urzędnicy skarbowi posiadają również dostęp do informacji o transakcjach, jakie są realizowane na kontach bankowych przedsiębiorców.

kasaSystem ten w znaczący sposób ułatwia fiskusowi kontrolę przepływu środków na kontach bankowych przedsiębiorców i pozwala na monitorowanie ich zachowań, w tym również na monitorowanie podejmowanych przez nieuczciwe osoby działań przestępczych w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów oraz wdrożonych ustaw, system STIR został tak zaprojektowany, aby osoby prowadzące oszukańcze działania mogły zostać namierzone przez organy skarbowe poprzez właśnie zastosowanie odpowiednich algorytmów typujących takie zachowania w ramach ww. systemu.

 Uczciwi przedsiębiorcy a nadużycia fiskusa

Niestety możliwość blokady rachunków bankowych, w wyniku działań podjętych w związku z zastosowaniem kontroli, nie pozwala na ujawnienie algorytmów systemu, co wiąże się z faktem, iż reperkusje niestety poniosą z tego tytułu wszyscy podatnicy, albowiem brak możliwości odwołania się do sądu od blokady rachunku bankowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą, może rodzić obawy w zakresie nadużyć tego mechanizmu wobec „krnąbrnych przedsiębiorców”, a w razie pomyłki urzędnika może ona znacząco naruszać płynność finansową firm, które w sposób uczciwy prowadzą swoje interesy i biznesy.

Brak możliwości wnoszenia odwołań narazić może obywateli na bezpodstawne stosowanie represji finansowych państwa wobec uczciwego obywatela.


 

Kancelaria Rafa Kufieta realizuje usługi kompleksowego opracowywania dokumentacji, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz pomaga w ich wdrożeniu z uwzględnieniem specyfikacji podmiotu obowiązanego.

W szczególności dokonuje:

– sporządzenia oceny ryzyka – audyt działalności pod kątem zagrożeń procederem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

– wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu określającą m.in. zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zasady przechowywania dokumentów, określenie sposobu przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o transakcjach i zawiadomieniach, zasady przekazywania oraz promowania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz ustalenie, w jaki sposób będą zgłaszane przez pracowników naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;

– szkolenia w zakresie dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego;

– szkolenia pracowników w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

– sporządzenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych, lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

– sporządzenia dokumentacji związanej z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za wdrażanie i wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, w tym zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu;

– szkolenia w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.


 

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email