Kary za drobne kradzieże – idą ciężkie czasy dla „zawodowych” złodziei

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowe rozwiązania, które mają pozwolić na skuteczną walkę z plagą tzw. drobnych kradzieży. Jednym z głównych celów będą „zawodowi” złodzieje dokonujący takich kradzieży w różnych miejscach Polski. Rząd ma zamiar stworzyć specjalny rejestr sprawców oraz obniżyć do 400 zł limit, który rozróżnia wykroczenie od przestępstwa.

Obecnie kradzież o wartości do 500 zł traktowana jest jako wykroczenie, za które grozi maksymalnie do 30 dni aresztu. Większa kradzież jest już przestępstwem podlegającym karze do 5 lat więzienia. Resort sprawiedliwości planuje obniżyć i usztywnić ten limit na poziomie 400 zł.

Duże znaczenie odgrywać ma elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych oraz tych już ukaranych. Z bazy korzystać będą policjanci, prokuratura i sądy.

Obecnie widoczne są problemy z obiegiem informacji o postępowaniach wobec sprawców niewielkich kradzieży. Dzięki temu „zawodowi” złodzieje mogą popełniać drobne kradzieże w różnych miastach Polski, odpowiadając ewentualnie tylko za pojedyncze wykroczenie, a nie za zsumowane przestępstwo. Sytuację zmienić ma właśnie nowy rejestr, który pozwoli na szybkie sprawdzenie, czy dana osoba nie dokonała już wcześniej tego rodzaju wykroczenia w innym mieście.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 czerwca 2017 r.) o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email