Jak w Polsce przestrzegane są prawa przedsiębiorców?

Prawa przedsiębiorców są przestrzegane w Polsce w sposób umiarkowany – wynika z nowego raportu pn. „O przestrzeganiu praw przedsiębiorców w Polsce”, który przygotował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Autorzy raportu apelują o uproszczenie przepisów oraz systemu podatkowego.

Badanie objęło m.in. kwestie dotyczące pewności prawa, prawa do egzekucji wierzytelności, prawa do swobodnego zawierania umów, prawa do domniemania uczciwości oraz prawa do szybkiego procesu.

W tegorocznej edycji raportu stan przestrzegania praw przedsiębiorców oceniono ostatecznie na 30 pkt, co oznacza wynik umiarkowany. Jest on wypośrodkowany, ponieważ wiele brakuje do skrajnych wskaźników, czyli 56 i więcej pkt (kraj perfekcyjnie szanujący prawa przedsiębiorców) lub 0-11 pkt (kraj masowo łamiący prawa przedsiębiorców).

W latach 2014-2016 analitycy ZPP zaobserwowali nieznaczną poprawę indeksu. W porównaniu do 2015 r. zanotowano wzrost wskaźnika z 26 do 30 pkt.

Na lepszy wynik w 2016 roku wpływ miały przede wszystkim: zmniejszona ilość uchylonych decyzji podatkowych, zmniejszona ilość kontroli oraz większa skuteczność w egzekucji zobowiązań. Pozostałe badane obszary pozostały na mniej więcej podobnym poziomie. Podobnie, jak w latach ubiegłych, należy uznać, że prawa przedsiębiorców są w sposób umiarkowany przestrzegane, z niewielką tendencją wzrostową” – czytamy w raporcie ZPP.

Autorzy analizy wskazują, że praktycznie w każdym elemencie funkcjonowania w Polsce firm można znaleźć pewne słabości. Za szczególnie negatywne dla rozwoju przedsiębiorczości uważane jest skomplikowanie podatków. Główną barierą pozostaje niestabilność systemu prawnego.

Wpływ na zmianę sytuacji przedsiębiorców mogą mieć przede wszystkim reformy w wymiarze sprawiedliwości, zarówno na płaszczyźnie sądownictwa, jak i egzekucji. Wspomnieć należy również o przeprowadzanych, jak i planowanych w przyszłości zmianach w zakresie uszczelniania systemu podatkowego, które zdecydowanie przełożą się na sytuację rodzimych przedsiębiorstw” – podsumowuje ZPP.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email