Inwestycje w najem nieruchomości będą bardziej opłacalne

Działalność na rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem stanie się bardziej opłacalna i będzie wiązać się z niższymi obciążeniami podatkowymi – wynika z projektu nowej ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Do polskiego systemu prawnego wprowadzony zostanie m.in. status firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.). Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2019 r.

Proponuje się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.), na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT, będącej spółką akcyjną. Głównym przedmiotem działalności F.I.N.N. będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Kluczową zaletą statusu F.I.N.N. będą preferencje w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Z ulgi skorzystają zatem zarówno przedsiębiorstwa inwestujące w najem nieruchomości i spółki od nich zależne, jak i inwestorzy (akcjonariusze) F.I.N.N.

Firma, która zainwestuje w najem, ma mieć korzystne warunki do inwestycji – obowiązek w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów zostanie bowiem odroczony do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów. Dochody F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych zostaną opodatkowane stawką podatku CIT na poziomie 8,5 proc. W przypadku spółek zależnych od F.I.N.N. funkcjonować ma z kolei przedmiotowe zwolnienie w podatku CIT z tytułu tego typu dochodów. Warunkiem będzie wypłata w określonym czasie dywidendy na rzecz F.I.N.N.

Co istotne, dochody osiągane z inwestycji kapitałowych w spółkę akcyjną typu F.I.N.N. będą zwolnione z podatku dochodowego, na czym skorzystają inwestorzy będący podatnikami CIT oraz PIT.

Skutkiem wprowadzenia projektowanych regulacji będzie pobudzenie działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem i zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału instytucjonalnego na tym rynku” – przewiduje Ministerstwo Finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 25 kwietnia 2018 r.) o firmach inwestujących w najem nieruchomości.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email