Inwestycje budowlane – MIB przedstawiło projekt ustawy inwestycyjnej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło konsultacje publiczne dotyczące tzw. ustawy inwestycyjnej. Celem nowych przepisów ma być uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Spora część zmian jest związana z planowanym wprowadzeniem nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt trafi do Sejmu najprawdopodobniej jeszcze w 2017 r.

Jak tłumaczy MIB, ustawa inwestycyjna będzie zbieżna z nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, a poszczególne rozwiązania są z nim w pełni zgodne. Projekt zakłada szereg zmian, które mają dotyczyć planowania przestrzennego, Prawa budowlanego oraz przepisów geodezyjnych i kartograficznych.

Jedną z propozycji jest wprowadzenie całkiem nowego instrumentu planistycznego – obszarów zorganizowanego inwestowania (OZI). Taka formuła ma umożliwiać efektywną współpracę gmin z inwestorami przy większych projektach urbanistycznych.

Procedura zakłada współpracę gminy z inwestorami, podlegającą zasadom transparentności i kontroli nadzorczej wojewody. OZI łączy etap planistyczny z wykonawczym, przewidując wydawanie zintegrowanych pozwoleń na budowę na podstawie ustaleń nowego aktu planistycznego – planu regulacyjnego. Plan ten zapewni stabilność ustaleń połączoną z wysoką jakością przestrzeni” – wyjaśniają autorzy projektu.

Ważne zmiany objąć mają również Prawo budowlane. W tym przypadku przewidziano m.in. podział projektu budowlanego na projekt inwestycyjny oraz projekt techniczny. W efekcie do organu administracji architektoniczno-budowlanej przedkładane mają być jedynie projekty inwestycyjne.

Ustawa dotyczyć będzie także przepisów geodezyjnych i kartograficznych. Pakiet modyfikacji ma obejmować np. doprecyzowanie terminów obsługi przez służbę geodezyjną i kartograficzną. Zamierzonym efektem jest też zmniejszenie obciążeń biurokratycznych.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email