Road Transportation by Truck:truck, semi truck, speed, trucking, transport, transportation, logistic, shipping, logistics, shipper, shipment, time, highway, trailer, wheels, vehicle, heavy duty, in motion,motion, speeding, driver, delivery, deliver, cdl, license, company, economy, euro, business, destination, sunny

Hussar Transport S.A. ogłasza upadłość

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o tym, że spółka Hussar Transport S.A. złożyła, w dniu 5 września br. kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek był cały czas procedowany, został wyznaczony również Tymczasowy nadzorca sądowy dla spółki (pełna treść artykułu dostępna TUTAJ). Zgodnie z postanowieniem końcowym, spółka Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza upadłość.

Syndyk Hussar Transport S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1821/18, została ogłoszona upadłość Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie. 

– czytamy w komunikacie Syndyka.

Sąd wyznaczył również Sędziego Komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej – Sudomir, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Zgodnie z prawem upadłościowym droga postępowania sądowego i egzekucyjnego w obecnej chwili nie jest dopuszczalna. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt X GUp 896/18.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do upadłego zaspokajane są poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Gdzie i w jaki sposób dokonać zgłoszenia wierzytelności?

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Hussar Transport S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, na adres właściwego Sądu. Informacja o upadłości spółki, pojawiła się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 26 października 2018 roku, pod pozycją 46986:

Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 209 (5597) z dnia 26 października 2018 r.

To bardzo ważne, aby na czas dokonać zgłoszenia. W tej sytuacji nie będzie indywidualnych powiadomień. W przypadku zachowania terminu na zgłoszenie, nie ma negatywnych ryzyk określonych w prawie upadłościowym, np. pozostawienie wniosku bez rozpoznania, gdy doszło już do ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości.

W oparciu o prowadzone postępowania, Kancelaria dokonuje zgłoszeń wierzytelności, jak również reprezentuje wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. W celu dokonania zgłoszenia również w Państwa imieniu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Kancelarią.

Kontakt telefoniczny: +48 71 796 41 65 / +48 500 538 173
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

 

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email