Hussar Transport S.A. ogłasza upadłość

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o tym, że spółka Hussar Transport S.A. złożyła, w dniu 5 września br. kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek był cały czas procedowany, został wyznaczony również Tymczasowy nadzorca sądowy dla spółki (pełna treść artykułu dostępna TUTAJ). Zgodnie z postanowieniem końcowym, spółka Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza upadłość.

Syndyk Hussar Transport S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1821/18, została ogłoszona upadłość Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie. 

– czytamy w komunikacie Syndyka.

Sąd wyznaczył również Sędziego Komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej – Sudomir, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Zgodnie z prawem upadłościowym droga postępowania sądowego i egzekucyjnego w obecnej chwili nie jest dopuszczalna. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt X GUp 896/18.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do upadłego zaspokajane są poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Gdzie i w jaki sposób dokonać zgłoszenia wierzytelności?

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Hussar Transport S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, na adres właściwego Sądu. Informacja o upadłości spółki, pojawiła się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 26 października 2018 roku, pod pozycją 46986:

Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 209 (5597) z dnia 26 października 2018 r.

To bardzo ważne, aby na czas dokonać zgłoszenia. W tej sytuacji nie będzie indywidualnych powiadomień. W przypadku zachowania terminu na zgłoszenie, nie ma negatywnych ryzyk określonych w prawie upadłościowym, np. pozostawienie wniosku bez rozpoznania, gdy doszło już do ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości.

W oparciu o prowadzone postępowania, Kancelaria dokonuje zgłoszeń wierzytelności, jak również reprezentuje wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. W celu dokonania zgłoszenia również w Państwa imieniu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Kancelarią.

Kontakt telefoniczny: +48 71 796 41 65 / +48 500 538 173
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

 

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email