Hussar Gruppa – zabezpieczenie majątku, nakaz zapłaty oraz uprawnienie do egzekucji w całości

W związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko Hussar Gruppa S.A. pragniemy Państwa poinformować, iż w ostatnim czasie uzyskaliśmy kolejne już zabezpieczenia na majątku, tym razem prywatnym – Pana Konrada K. (do niedawna prezesa spółki GetBack S.A.), w związku z zawartą umową poręczenia. 

Na początku stycznia br. Sąd Okręgowy w Warszawie w jednej z prowadzonych spraw udzielił zabezpieczenia na majątku prywatnym Konrada K. Zabezpieczenie zostało udzielone na kwotę przekraczającą 800 tys. zł. Pełną treść postanowienia wraz z uzasadnieniem w tej konkretnej sprawie mogą Państwo przeczytać TUTAJ.

Stosownie do treści art. 730 § 1 i 2 k.p.c. zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

W treści uzasadnienia Sąd wskazał, iż została zawarta umowa poręczenia pomiędzy Panem Konradem K. oraz klientem kancelarii. Ponadto Sąd przytoczył, że za dokonaniem zabezpieczenia przemawia również fakt, iż Konrad K. został zatrzymany przez CBA, na polecenie Prokuratury Krajowej w związku z postawieniem zarzutów popełnienia przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz manipulowania instrumentami finansowymi. Zabezpieczony majątek to m.in znacznej wartości motocykle, nieruchomość położona w Warszawie oraz liczne udziały w spółkach posiadanych przez Konrada K.

Na obecnym etapie sprawa zostanie skierowana do egzekucji. Nie jest to jednak jedyna sprawa skierowana przez kancelarię do egzekucji w ostatnim czasie. Pod koniec stycznia br. otrzymaliśmy prawomocny nakaz zapłaty, uprawniający do egzekucji w całości. Tytuł opiewa na łączną kwotę ponad 184 tys. zł, a pełną jego treścią mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.

Co to oznacza dla pozostałych Wierzycieli?

Jak wiemy spółka Hussar Gruppa sama w sobie nie posiada majątku pozwalającego na zaspokojenie wszystkich roszczeń wierzycieli. W drodze wykonanych czynności oraz ustaleń z komornikiem istnieją jednak spółki od których w drodze odrębnego postępowania, będzie można dochodzić swoich roszczeń, z tytułu zawartych umów pożyczek. Już w październiku 2018 roku Komornik, wyegzekwował kwotę przekraczającą 3 mln zł o czym informowaliśmy na łamach wcześniejszych artykułów, a kolejne zabezpieczenia na mniejsze kwoty są także sukcesywnie przez nas uzyskiwane. Kancelaria ponadto jednocześnie wzywa do zapłaty tzw. trzeciodłużników. Chodzi tutaj o możliwość uzyskania zaświadczeń i korzystanie z uprawnień jakie daje art. 887 § 1 k.p.c. w związku z art. 902 k.p.c. czyli ewentualności w pozwaniu tzw. trzeciodłużnika. Najważniejsze jest jednak to, że na mocy tych przepisów możemy wstąpić w prawa dłużnika i żądać zapłaty oraz dokumentów w postaci np. umów pożyczek, które zostały zawarte przez Hussar Gruppę. Co istotne kancelaria jest już w posiadaniu części umów pożyczek, które ochoczo zawierał Hussar.

Planowane jest również spotkanie z obligatariuszami na terenie Warszawy, którzy zainwestowali swoje środki w spółki Państwa Kąkolewskich. O szczegółach spotkania poinformujemy Państwa w następnym artykule.

Jeśli wyrażają jednak Państwo chęć odbycia takiego spotkania celem uzyskania bieżących informacji o prowadzonych postępowaniach oraz przede wszystkim możliwościach w zakresie wyegzekwowania należności – prosimy o kontakt z kancelarią już teraz. Mogą Państwo uzyskać realną pomoc w dochodzeniu swoich należności oraz bieżące informacje dotyczące samego procesu.

Wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie uzyskają Państwo dzwoniąc na numer: +48 71 796 41 65 lub +48 500 538 173
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

 

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email