Dostawy budynków i budowli – będą zmiany w ustawie o podatku VAT

Ministerstwo Finansów zamierza zmienić przepisy dotyczące zwolnienia z podatku dostaw budynków, budowli oraz ich części. W ustawie o podatku VAT zlikwidowany zostanie jeden z obecnych warunków stosowania zwolnienia. Zmiana jest związana z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

Projekt realizuje  wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-308/16, w którym orzeczono o braku możliwości uzależniania zwolnienia od podatku dla dostaw budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze ich zasiedlenie następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Obecnie przepis art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wskazuje, że jeśli w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu, to rozumie się przez to oddanie do użytkowania (w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) pierwszemu nabywcy albo użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po wybudowaniu albo ulepszeniu (jeśli wydatki na ulepszenie stanowią co najmniej 30 wartości początkowej).

W wyroku z 16 listopada 2017 r. TS UE wskazał, że przepisy dyrektywy Rady 2016/112/WE z 28 listopada 2006 r. ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one tego typu regulacjom krajowym.

W efekcie nowelizacja ma zlikwidować warunek, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

Doprecyzowano, że pierwsze zasiedlenie poza oddaniem do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, obejmuje również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne tych budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, które spełnia warunki określone w art. 2 pkt 14 lit. b ustawy” – wskazuje resort finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 11 lutego 2018 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email