Dłużnicy zapłacą wyższe podatki?

Ministerstwo Rozwoju rozważa wprowadzenie poważnych zmian mających ograniczyć problemy z tzw. zatorami płatniczymi. Wstępne propozycje zakładają, że przedsiębiorstwo, które w ciągu 120 dni nie zapłaci swojemu kontrahentowi, nie będzie mogło wliczyć w koszty niezapłaconej faktury i zapłaci tym samym wyższy podatek dochodowy. Odwrotny mechanizm dotyczyć ma wierzycieli. Większość przedsiębiorców twierdzi, że takie zmiany wpłyną pozytywnie na gospodarkę.

Propozycje zmian zawarto w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Resort rozwoju zaproponował w nim rozwiązanie, zgodnie z którym firma, która w ciągu 120 dni (licząc od terminu zawartego w umowie albo na fakturze) nie otrzyma płatności i w tym czasie nie sprzeda danej wierzytelności, otrzyma prawo pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaległą kwotą. W konsekwencji taka firma zapłaci mniejszy podatek dochodowy.

Odwrotny mechanizm ma obowiązywać dłużników, którzy po 120 dniach utracą prawo do wliczenia w koszty niezapłaconej faktury i będą musieli dodatkowo zwiększyć swoją podstawę opodatkowania. W efekcie dłużnik zapłaci wyższy podatek dochodowy.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor, planowane zmiany cieszą się sporym poparciem wśród przedsiębiorców. Zdaniem 61 proc. ankietowanych, wprowadzenie zmian pozwoli na ograniczenie problemów z zatorami płatniczymi. Sceptycznie do nowych propozycji podchodzi natomiast 22 proc. badanych firm.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email