Dlaczego warto mieć pełnomocnika – dobrego pełnomocnika?

Wybór profesjonalnego pełnomocnika nie zawsze jest wyborem łatwym. Szczególnie w przypadkach, gdy po raz pierwszy spotykamy się z potrzebą skorzystania z pomocy „fachowca”. Jak zatem dokonać dobrego wyboru?

Przede wszystkim z taką decyzją nie należy się spieszyć i dokonywać jej w sposób pochopny i nieprzemyślany. Dobrze najpierw sprawdzić rynek czy też zasięgnąć opinii u znajomych i rodziny. Warto, aby osoba, którą wybierzemy na swojego pełnomocnika, cieszyła się dobrą opinią oraz specjalizowała się w sprawach, które spędzają nam sen z powiek. Niewątpliwie dobrym źródłem informacji jest internet i różnego rodzaju portale zrzeszające prawników, na których można sprawdzić opinię na temat każdego z nich. Informacje o dużym doświadczeniu oraz skuteczności prawnika na pewno ułatwią podjęcie tak trudnej decyzji. Warto również zaczerpnąć informacji od znajomych czy członków rodziny, którzy byli w podobnej sytuacji i będą w stanie polecić godną zaufania osobę, która poprowadzi sprawę i należycie zadba o interes swojego klienta.

Możemy również prowadzić sprawę osobiście i w pełni samodzielnie, ale w takim przypadku należy się uprzednio zastanowić nad słusznością i konsekwencjami takiego wyboru z tego powodu, że – oprócz znajomości prawa oraz umiejętności prezentowania dowodów – trzeba będzie również stawić czoła ogromnym emocjom, które nierzadko towarzyszą na sali sądowej.

Jakie są więc argumenty przemawiające za skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Po pierwsze, profesjonalny pełnomocnik ma dokładne rozeznanie w obowiązujących przepisach prawnych, ustawach czy orzeczeniach sądów w podobnych sprawach. Dlatego też o wiele łatwiej jest mu dobierać i formułować takie argumenty, które zapewniają w sprawie sukces i są trafne, a także ważne również z punktu widzenia sądu rozstrzygającego sprawę. Dzięki temu profesjonalny pełnomocnik będzie miał też możliwość ustalenia konkretnej strategii dowodowej oraz dobrego przygotowania strony, jak i jej świadków do rozprawy i ustrzeżenia ich przed negatywnymi konsekwencjami. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika pozwala na prowadzenie sprawy na wysokim, należytym poziomie nie tylko dzięki posiadanej wiedzy, ale także doświadczeniu. Zatem korzystanie z „zasobów”, jakie posiadają profesjonalni pełnomocnicy, jest wręcz nieocenione i jest to jedna z ostatnich rzeczy, na jakich powinno się oszczędzać.

Po drugie, skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika pozwoli zaoszczędzić bardzo wiele czasu i stresu, dzięki temu, że to właśnie on dokona dogłębnej analizy obowiązujących przepisów prawa, które potrafią zmieniać się z dnia na dzień, poszuka dowodów, sformułuje odpowiednie pisma procesowe zapewniające odniesienie sukcesu w sprawie. Dlatego też warto zadbać o rzetelną pomoc prawną już od samego początku, albowiem wstąpienie do sprawy pełnomocnika na późniejszym jej etapie może spowodować, że niektórych czynności procesowych nie będzie można już sprostować czy przeprowadzić, gdyż upłynęły terminy na ich dokonanie, o których strona występująca bez profesjonalnego pełnomocnika mogła nie wiedzieć czy o których po prostu zapomniała w natłoku obowiązków.

Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w sprawach o zniesienie współwłasności i dział spadku, gdyż procesy te należą do najbardziej emocjonalnych dla samych stron, przez co w ferworze walki i dowodzenia swoich racji nieraz strony zapominają, że każda podejmowana przez nich czynność, aby przyniosła zamierzony rezultat, musi być zgodna z przepisami prawa. Ponadto, procesy te są bardzo rozbudowane, dotykają wielu aspektów dotychczasowego życia stron, dlatego też może się okazać, że – oszczędzając na profesjonalnym pełnomocniku – finalnie poniesiemy wyższe koszty w postaci uzyskania niekorzystnego rozstrzygnięcia i płynących z tego konsekwencji.

Po trzecie, udział profesjonalnego pełnomocnika gwarantuje stronie, że wszystkie formalności, w szczególności te dotyczące wniosków dowodowych, zostaną należycie dochowane. Praktyka pokazuje, że sprawy o dział spadku są bardzo długotrwałe i skomplikowane, bo każda ze stron musi przedstawić dowody potwierdzające zajęte przez nią stanowisko, co należy zrobić w odpowiednim terminie, gdyż powołanie i przedstawienie dowodu na późniejszym etapie postępowania może okazać się spóźnione i sąd takiego wniosku dowodowego nie uwzględni. Udział profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu nie tylko gwarantuje, że wnioski dowodowe zostaną zgłoszone w przewidzianym prawem terminie, ale również zapewnia podjęcie odpowiednich kroków, które będą zmierzać do uwzględnienia przez sąd wniosku dowodowego zgłoszonego w nieco późniejszym terminie niż wyznaczony. Ważnym etapem rozprawy sądowej jest także wykazywanie braku spójności w argumentacji strony przeciwnej, obalenie dowodów przez nią przedstawionych, co z pewnością z większą łatwością przyjdzie profesjonalnemu pełnomocnikowi niż stronie, która zazwyczaj będzie reagować bardzo emocjonalnie w przypadku np. przedstawiania przez drugą stronę dowodów potwierdzających nieprawdę.

Po czwarte, profesjonalny pełnomocnik to także komfort i wsparcie psychiczne, gdy dochodzi już do rozpraw sądowych. Występując z pełnomocnikiem u boku, nie trzeba się denerwować, że trzeba będzie odpowiadać na pytania sądu, których treść nie jest do końca zrozumiała ani że zrobi się coś niekorzystnego dla bronionego stanowiska procesowego, ponieważ profesjonalny pełnomocnik z pewnością do tego nie dopuści i odpowiednio szybko zareaguje. Profesjonalny pełnomocnik będący wraz ze stroną na sali sądowej podpowie ponadto, jak należy się zachować, jak należy zwracać się do sądu, co jest bardzo ważne w przypadku, gdy ze stresu, jaki wśród osób niebędących nigdy wcześniej w sądzie wywołuje widok sali sądowej, wiele osób zapomina nawet, jak się nazywa i po co do tego sądu przyszli.

Po piąte, profesjonalny pełnomocnik z większą łatwością będzie mógł wyłapać różnego rodzaju uchybienia procesowe, których dopuścił się sąd czy strona przeciwna, na które można zwrócić uwagę jedynie na posiedzeniu, na którym doszło do ich popełnienia, poprzez zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu. Dlaczego to aż tak ważne? Zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu ma bardzo istotne znaczenie dla całego późniejszego procesu oraz ewentualnej apelacji, ponieważ jeżeli sąd popełni jakiś błąd proceduralny, na który strona nie zwróciła uwagi w porę, to taka strona traci bezpowrotnie możliwość późniejszego powołania się na takie uchybienie, a więc zostaje jej wytrącony z ręki argument, że sąd źle coś zrobił, podczas gdy sama strona odpowiednio na to nie zareagowała.

Po szóste, strona korzystająca z pomocy profesjonalnego pełnomocnika nie ma obowiązku osobistego pojawiania się na każdej rozprawie wyznaczanej w sprawie, gdyż działa za nią pełnomocnik i na większości rozpraw wystarczająca jest jedynie jego obecność.

Po siódme, szczególnie ważnym kryterium  przy podejmowaniu decyzji o powierzeniu swojej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi jest kwestia finansowa, czyli konieczność ponoszenia kosztów honorarium, która nierzadko staje się bardzo dużą barierą i przeważa za tym, że podejmujemy jednak decyzję o zaniechaniu korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku wygrania sprawy, sąd najczęściej orzeka, by zapłacone profesjonalnemu pełnomocnikowi wynagrodzenie zostało zrekompensowane przez oponenta, stronę przegraną. W skrócie, znaczy to tyle, że profesjonalny pełnomocnik nie będzie kosztował ani grosza.

W świetle przytoczonych wyżej argumentów, chyba nie trzeba już nikogo przekonywać jak ważna okazuje się być pomoc profesjonalnego pełnomocnika w gąszczu niezrozumiałych przepisów prawnych czy zawiłych procedur sądowych.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email