Czy można bronić się przed nieuzasadnioną egzekucją?

Postępowanie egzekucyjne można prowadzić na podstawie tytułu egzekucyjnego (np. wyroku sądu) z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności. Gdyby pozbawić tytuł egzekucyjny wykonalności, to postępowanie egzekucyjne nie będzie mogło być dalej prowadzone.

Dłużnik może w tym celu wnieść tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. Wnosi się je do sądu rejonowego lub okręgowego, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja – w zależności od wartości przedmiotu sporu. W pozwie należy wskazać, dlaczego dłużnik kwestionuje zasadność egzekucji – przeczy zdarzeniom, na podstawie których wydano klauzulę wykonalności albo twierdzi, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, które spowodowało wygaśniecie zobowiązania (np. zarzut wykonania zobowiązania po powstaniu tytułu wykonawczego, zarzut przedawnienia, itd.).

Taki pozew należy wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa (najczęściej jest to dzień, w którym osoba dowiaduje się o zajęciu). Jest to bardzo istotne, gdyż termin ten nie może zostać przywrócony. Aby zwiększyć szanse na uwzględnienie pozwu, najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który najlepiej wie, jak sporządzić pozew tak, żeby był skuteczny.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email