Czy były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to instytucja przewidziana dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Powstaje zatem pytanie – czy były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że prawo upadłościowe pod pojęciem przedsiębiorcy rozumie zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Prawo przewiduje postępowania upadłościowe dla przedsiębiorców oraz dla konsumentów. Zachowanie przedsiębiorcy w momencie, gdy zaczął być niewypłacalny, ma bardzo duże znaczenie dla późniejszej możliwości uzyskania upadłości konsumenckiej

Dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości (zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe). Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, to sprawa upadłości konsumenckiej znacząco się skomplikuje. Wykonanie obowiązku nastąpi w przypadku terminowego zgłoszenia wniosku – niezależnie od tego, czy sąd wniosek uwzględni czy też nie.

W razie niedopełnienia tego obowiązku istnieje jeszcze możliwość powoływania się na tzw. klauzulę słuszności lub humanitarną. Sądy jednak bardzo ostrożnie korzystają z tych klauzul generalnych, dlatego rzadko dochodzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej na takich właśnie podstawach.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email