Co gdyby Hussar spłacał tylko niektórych wierzycieli w obecnej sytuacji?

Kancelaria prowadząc aktywną windykację w celu odzyskania środków naszych Klientów, bada każdą z możliwości dochodzenia wierzytelności oraz swoich praw od grupy spółek Hussar.

Poniżej opisujemy sytuację w której spółka będąc w stanie niewypłacalności lub upadłości, tym samym nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpieczana tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych. Możemy wówczas mówić o faworyzowaniu poszczególnych wierzycieli.

Aby przypisać przestępstwo faworyzowania wierzycieli z przepisu art. 302 k.k. konieczne jest spełnienie kilku przesłanek:

1. Wystarczy stan zagrożenia niewypłacalności, czyli nie wykonywanie wymagalnych zobowiązań w określonym terminie. W przypadku spółki niewypłacalność następuje również wówczas, gdy zobowiązania przekroczą wartość majątku danej spółki, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące (art. 11 ust 2 pr. upadł.);

2. Brak możliwości zaspokojenia wszystkich wierzycieli. Nie popełnia jednak przestępstwa ten, kto spłaca wybrane długi, a jego majątek wystarcza na spłatę wszystkich wierzycieli;

3. Trzeba działać z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli lub mieć świadomość i się na to godzić. Szkoda ta jest rozumiana jako brak możliwości uzyskania zaspokojenia roszczeń w pełnym lub częściowym zakresie.

4. Jeśli chodzi natomiast o sporną przesłankę co do ilości wierzycieli, to wszelkie wątpliwości w danej sprawie wyjaśnia wyrok SN z dnia 27 lipca 2015 r. o Sygn. akt SN II KK 216/15. Sentencja orzeczenia brzmi następująco:

„Konkludując należy stwierdzić, iż znamiona czynu zabronionego z art. 302 § 1 k.k. wyczerpuje także ten, kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, realizuje opisane w tym przepisie zachowania, czym działa na szkodę chociażby jednego wierzyciela.”

Jeśli więc w przypadku spółek Hussar, spłata danego wierzyciela, nastąpiła w momencie stanu zagrożenia niewypłacalnością spółki, to możemy mieć do czynienia z faworyzowaniem wierzycieli. Nie ma bowiem tutaj znaczenia wysokość spłaty (wyrok SA w Katowicach z 14 grudnia 2016 r. II Aka 297/16), gdyż przez spłatę wierzyciela należy rozumieć, każdy akt zaspokojenia roszczenia wierzyciela, który prowadzi do zmniejszenia majątku dłużnika i nie ma przy tym znaczenia, czy dłużnik spłaca całość zobowiązania względem danego wierzyciela, czy jednie jego część. Potwierdza to również wyrok SA w Białymstoku z dnia 7 lipca 2017 r. o Sygn. akt II AKa 69/17, gdzie warunkiem koniecznym odpowiedzialności z art. 302 §1 k.k. pozostaje faworyzowanie podmiotu posiadającego status wierzyciela, któremu przysługuje rzeczywiste roszczenie, a spłata lub zabezpieczenie wybranego wierzyciela, musi wynikać z realnie istniejącego zobowiązania.

Kontaktując się z Kancelarią, mogą Państwo uzyskać realną pomoc w dochodzeniu swoich należności od grupy spółek Hussar.

Wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie uzyskają Państwo dzwoniąc na numer: + 48 500 538 173 lub +48 71 796 41 65.
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

 

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

 

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email