Budowla nadal bez precyzyjnej definicji dla celów podatkowych

W polskim systemie prawnym wciąż brakuje jasnych i precyzyjnych przepisów dotyczących definicji budowli dla celów podatkowych. Już w 2011 r. na konieczność przygotowania nowych regulacji uwagę zwracał Trybunał Konstytucyjny. W ostatnich dniach do sprawy wrócił również rzecznik praw obywatelskich.

Kłopoty z brakiem definicji budowli dla celów podatkowych widoczne są od lat. Temat poruszył w orzeczeniu z 13 września 2011 r. (sygn. akt – P 33/09) Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu wyroku sędziowie wskazali na to, że zawarte w Prawie budowlanym definicje nie są na tyle precyzyjne, by można było je stosować w odniesieniu do każdej sprawy podatkowej. Trybunał wyartykułował równocześnie potrzebę opracowania całkiem nowej definicji budowli, która odpowiadałaby specyfice prawa podatkowego i jasno określała kwestie dotyczące m.in. przedmiotu opodatkowania.

Na problem uwagę często zwracają również eksperci oraz rzecznik praw obywatelskich. W ubiegłym roku Ministerstwo Finansów zapewniało, że przygotuje projekt nowelizacji przepisów, ale dotychczas nie przedstawiło jeszcze żadnych konkretnych propozycji.

W ostatnich dniach rzecznik praw obywatelskich wystosował apel do premier Beaty Szydło, w którym przedstawił problematyczne kwestie i zaapelował o pilne wdrożenie odpowiednich zmian.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email