Worried couple using their laptop to pay their bills at home in the living room

Będą zmiany ws. przedawnienia długów

Resort sprawiedliwości pracuje nad nowymi regulacjami, które mają dotyczyć zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Po zmianach sądy będą z urzędu ustalać, czy dane roszczenie uległo przedawnieniu. Skrócone zostaną również niektóre terminy, w tym podstawowy termin przedawnienia roszczeń materialnych, który zostanie skrócony z obecnych 10 do 6 lat.

W myśl obecnych przepisów, nawet gdy upłynął okres przedawnienia roszczenia, sąd – rozpoznający sprawę – weźmie to pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy dłużnik wykaże się odpowiednią inicjatywą, czyli podniesie zarzut przedawnienia. Jeśli tego nie zrobi, sąd względni powództwo, nawet wtedy gdy roszczenie dawno się przedawniło” – tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości.

Odpowiedni projekt zmian, którego wprowadzenie zapowiedziano na początku lutego br., ma wyeliminować przypadki, gdy np. firma windykacyjna, mając na względzie nieświadomość dłużnika, liczy na to, że dłużnik nie podniesie przed sądem zarzutu przedawnienia. Po nowelizacji sąd będzie jednak zobowiązany do ustalania z urzędu, czy dane roszczenie jest przedawnione. Jeśli stwierdzone zostanie upłynięcie terminu przedawnienia, to powództwo będzie oddalone. Co istotne, nie będzie potrzebna do tego żadna czynność dłużnika. Nowa zasada dotyczyć ma wszystkich roszczeń – zarówno tych w obrocie powszechnym, jak i gospodarczym.

Skróceniu ulegną także terminy przedawnienia roszczeń majątkowych. Podstawowy termin przedawnienia zostanie skrócony z 10 do 6 lat. Zmiana obejmie również termin biegu przedawnienia, który rozpoczyna się po stwierdzeniu przez sąd istnienia roszczenia (z chwilą uprawomocnienia wyroku albo zawarcia ugody). Obecnie to 10 lat, ale po nowelizacji okres ten wynosić ma tylko 3 lata.

Docelowa nowelizacja zmieni również przepisy dotyczące egzekucji komorniczej z rachunku bankowego. Aktualnie komornik może zająć rachunek dłużnika drogą elektroniczną, a bank jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazania kwoty komornikowi. Po zmianach posiadacz rachunku ma być niezwłocznie poinformowany przez bank o zajęciu, a zajęta kwota nie będzie mogła trafić do komornika wcześniej niż po 14 dniach. W tym czasie dłużnik będzie mógł więc wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Takie rozwiązanie nie będzie dotyczyć zajęcia na potrzeby zaległych alimentów czy też renty.

Resort sprawiedliwości wskazuje tez na potrzebę doprecyzowania przepisów dotyczących początku i końca biegu przedawnienia.

Początkiem biegu przedawnienia będzie dzień, w którym wierzyciel dowiedział się nie tylko o roszczeniu, lecz także o osobie zobowiązanej z tytułu tego roszczenia. W tym przypadku przepis gwarantuje większą ochronę interesów wierzyciela. Jako koniec biegu przedawnienia projekt przyjmuje natomiast ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin” – wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email