Pierwsze Wyroki w sprawie Hussar Gruppa S.A.

Pierwsze rozprawy przeciwko Hussar Gruppa S.A. za nami. W dniu 19 stycznia 2019r. zapadły korzystne dla naszych Klientów wyroki w sprawie.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny,  zasądził od pozwanej spółki, zgodnie z żądaniem wskazanym w pozwie.

wokandaNiniejszy Sąd m.in. nie zgodził się ze stanowiskiem Hussar Gruppa S.A., jakoby Obligataiusz winien dostarczyć oryginał obligacji na okaziciela przy żądaniu przedterminowego wykupu. Obowiązek przedłożenia oryginału dokumentu obligacji nie wynika ani z Warunków Emisji Obligacji, ani z ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach. Wręcz nie sposób wywieźć takiego wniosku. To założenie daleko idące, nieprawidłowe. Wezwanie do wykupu obligacji było więc możliwe do wykonania i nie było przedwczesne. Zdaniem Sądu roszczenie powoda jest zasadne, w związku z czym zasądził od pozwanej należną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Zgodnie z powyższym można stwierdzić, iż sposób działania Hussar Gruppa S.A. zmierza wyłącznie do przedłużenia procesu sądowego, a co za tym idzie do opóźnienia spełnienia świadczenia i zapłaty należnych kwot dla Obligatariuszy.

Jeśli są Państwo obligatariuszami spółki Hussar Gruppa S.A., zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Mogą Państwo uzyskać realną pomoc w dochodzeniu swoich należności oraz bieżące informacje dotyczące samego procesu.

Wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie uzyskają Państwo dzwoniąc na numer: +48 71 796 41 65 lub +48 500 538 173
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email