Czy spółka z o.o. to dobra forma do prowadzenia działalności? Wady i zalety spółki.

Mając na uwadze coraz częstsze pytania dotyczące prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, postanowiliśmy przedstawić Państwu podstawowe informacje związane z zaletami, kosztami, odpowiedzialnością w spółce z o.o. oraz sposobami przekształcenia prowadzonej już działalności osoby fizycznej w spółkę. 

W pierwszej kolejności skupmy się na przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadniczo istnieją trzy sposoby na dokonanie takowego przekształcenia. Pierwszym z nich jest otwarcie niezależnej spółki z o.o. obok funkcjonującej już działalności gospodarczej. Umożliwia to prowadzenie spraw biznesowych dwutorowo, aż do momentu w którym działalność gospodarcza nie będzie nam już potrzebna.

Kolejną możliwością na dokonanie przekształcenia jest przeniesienie majątku z działalności gospodarczej do majątku spółki poprzez Aport, czyli podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. poprzez wkład niepieniężny, w tym wypadku przedsiębiorstwo (art. 158 k.s.h.). Ostatnią z możliwości jest bezpośrednie przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Każde z tych rozwiązań ma oczywiście swoje wady i zalety. Zdecydowanym plusem ostatniego z rozwiązań, czyli przekształcenia jest przejście wszystkich umów, licencji z działalności gospodarczej na spółkę z o.o. czyli np. w umowie leasingu nie potrzebujemy cesji, aneksowania umowy, gdyż umowa przekształca się automatycznie. Minusem takiego przekształcenia jest czasochłonność oraz koszty z tym związane. Ponadto w tym rozwiązaniu, to spółka z o.o. ponosi odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej przez osobę fizyczną.

Pierwsza metoda, czyli założenie spółki z o.o. obok działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, jest zdecydowanie najtańsza, najszybsza, i najmniej czasochłonna. Jednocześnie jednak jest ona bardziej problematyczna, ponieważ wszystkie umowy trzeba w drodze aneksu, cesji lub w inny sposób, przenieść do spółki. Wiąże się to z wymaganą zgodą kontrahenta na powyższe przekształcenia. Oczywiście można prowadzić działania gospodarcze dwutorowo, bez przekształcania umów.

Jakie są natomiast koszty oraz odpowiedzialność przy prowadzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151 k.s.h.)?

Odpowiedzialność w spółce z o.o. za jej zobowiązania, jest bardzo ograniczona. W niektórych przypadkach odpowiedzialność finansową za długi spółki ponosi również członek zarządu czyli Prezes, Wiceprezes ale nigdy wspólnik (art.291–300 k.s.h.; Kulesza Tadeusz, Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową LexisNexis 2002 – monografia; Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych).

Członkostwo w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością połączone z rozdzielnością majątkową i odpowiednim podziałem majątku między małżonkami daje optymalne i najwyższe bezpieczeństwo (Osajda Konrad, monografia „Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.”).

Reasumując, sama spółka z o.o. jest bezpieczna, natomiast połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z odpowiednim usadowieniem majątku, daje jeden z najwyższych wskaźników bezpieczeństwa.

Oczywiście istnieją bardziej wysublimowane formy prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie odpowiedzialność jest jeszcze mniejsza np. spółka akcyjna (art. 301 k.s.h.), fundacja (art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach) oraz spółdzielnia. Są to podmioty, w których za zobowiązania cywilne, członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności. Z uwagi na stosunkowo duże koszty założenia oraz prowadzenia, dla opisywanego typu działalności, preferowana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przy działalności gospodarczej podstawowymi kosztami związanymi z jej prowadzeniem jest składka na ubezpieczenie ZUS, w łącznej kwocie ok. 1 300,00 zł, lecz także opłata biura księgowego prowadzącego księgowość w spółce. Dla potrzeb artykułu przyjmijmy 500,00 zł.

Przy spółce z o.o. nie mamy opłaty ZUS, chyba że ktoś chce być zatrudniony w spółce na umowę o pracę w celu uzyskania np. świadczeń zdrowotnych. Jeżeli będzie to umowa na ¼ etatu to składka ZUS będzie wynosiła około 250,00 zł. Natomiast biuro rachunkowe jest droższe i opłata będzie wynosiła ok. 1 000,00 zł.

Reasumując, koszty przy działalności gospodarczej to około 1 800,00 zł, a w spółce z o.o. to około 1 250,00 zł. Można więc stwierdzić, iż prowadzenie spółki z o.o. jest bardziej opłacalne, o ile rezygnuje się ze składek na ubezpieczenie.

Należy wziąć też pod uwagę jednorazowe koszty założenia spółki z o.o. które wynoszą ok. 2 000 – 3 000,00 zł. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od rodzaju oraz elementów w zakładanej spółce.

Mimo tego opłacalność spółki z o.o. jest wyższa, ponieważ rocznie oszczędzamy kwotę rzędu ok. 6 000,00 zł, a dodatkowo nasze bezpieczeństwo finansowe jest zdecydowanie większe.

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta zajmuje się kompleksową obsługą prawną przy tworzeniu strategii, rejestracji spółek krajowych oraz zagranicznych, jak również zapewnia profesjonalną obsługę księgową poprzez wewnętrze biuro rachunkowe kancelarii, składające się wykwalifikowanych księgowych, kadrowych oraz doradców podatkowych.

Przekształcimy Twoją działalność gospodarczą w odpowiednią spółkę, poprowadzimy księgowość oraz zapewnimy należyte bezpieczeństwo. 

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: +48 71 796 41 65 / +48 500 538 173
lub za pośrednictwem skrzynki mailowej: sekretariat@kancelariakufieta.pl

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email