Entries by Rafał Kufieta

Ryzyko polis z UFK – aktualna sytuacja rynkowa

UFK to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, a także część składowa ubezpieczenia na życie, określana również jako polisa inwestycyjna. To swoistego rodzaju rozwiązanie finansowe na systematyczne oszczędzanie lub gromadzenie kapitału zakładowego. Wiele firm na rynku specjalizuje się w obsłudze ubezpieczeniowej funduszy kapitałowych. Pytanie brzmi po co inwestować w ten sposób, skoro można np. regularnie oszczędzać na lokatach? […]

Potrącenie przez hulajnogę elektryczną

Odpowiedzialność kierującego Urządzeniem Transportu Osobistego – odpowiedzialność cywilna W poprzednim artykule omówione zostały planowane zmiany w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wraz z planowaną regulacją, wprowadzona ma zostać nowa kategoria uczestników ruchu. Będą to Urządzenia Transportu Osobistego –  w skrócie UTO. Celem tego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie – jak kształtuje się odpowiedzialność […]

Dascoin – co się dzieje z tym projektem?

Około roku temu rozpoczęło się postępowanie przed Urzędem Konkurencji i Konsumentów dot. projektu prowadzonego pod nazwą Dascoin. Firma prowadząca działalność pod tą marką oznaczona jest jako CL Singapore Pte Ltd w Hong Kongu. UOKiK, klasycznie, projekt oparty na marketingu sieciowym, rozpatrywał w kontekście zabronionej sprzedaży piramidalnej wedle art. 7 pkt 14 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym […]

Informowanie o schematach podatkowych przy przekształcaniu spółek

Kwestie opodatkowania w sytuacji przekształcenia spółki nabrały nowego wymiaru wraz z wejściem w życie na początku 2019 roku przepisów ordynacji podatkowych związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) informacji o schematach podatkowych. Schematy podatkowe zostały stworzone celem dostarczenia organom podatkowym danych dotyczących potencjalnie agresywnego planowania podatkowego i mają zniechęcać podatników oraz […]

Nowe informacje w sprawie Hussar Transport

Kancelaria informuję, że Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ursynów nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości spółek, z którymi Hussar Transport S.A. w upadłości zawierała umowy na przewozy transportowe nie płacąc za nie, wyzyskując przy tym błędne przekonanie pokrzywdzonych o posiadanych możliwościach wywiązania się z zobowiązań finansowych wobec pokrzywdzonych.