Entries by Rafał Kufieta

Nowy Ład 2022 – ulga badawczo-rozwojowa

Poznajcie naszą nową stronę internetową!| KANCELARIA PRAWNA KHG Reforma przepisów podatkowych jest z nami obecna od początku bieżącego roku. Szerokie spektrum zmian obowiązuje zarówno firmy, jak i zwykłych podatników. Nowy Ład nie powinien być jednak postrzegany z perspektywy samych minusów. Z pewnością zaletą jest rozbudowany system ulg podatkowych dla przedsiębiorców. W praktyce jeśli korzystasz z […]

Windykacja masowa – kiedy warto z niej skorzystać?

Poznajcie naszą nową stronę internetową!| KANCELARIA PRAWNA KHG Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, aby Twój kontrahent nie wywiązał się ze spłaty swojej należności? Jeśli prowadzisz firmę, to z pewnością taka sytuacja  wystąpiła przynajmniej kilkukrotnie. Niestety prowadzenie biznesu zawsze będzie wiązało się z koniecznością ponoszenia mniejszego lub większego ryzyka. Wielu przedsiębiorcom zdarza się posiadać od kilku […]

Jak prezentuje się Estoński CIT w Nowym Ładzie?

Poznajcie naszą nową stronę internetową!| KANCELARIA PRAWNA KHG Z pewnością można stwierdzić, że Estoński CIT w od bieżącego roku wrócił do łask. Podatnicy CIT mogą korzystać z tej formy opodatkowania od 2021 r., jednak dopiero w 2022 warunki, jakie trzeba spełnić stały się zdecydowanie bardziej korzystne. Na ten moment Nowy Polski Ład wprowadził szereg nowych […]

Jakie dowody są potrzebne do zasiedzenia?

SPECJALIZACJA – ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI | KANCELARIA PRAWNA   Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest zasiedzenie. Aby móc się stać właścicielem w ten sposób konieczne jest spełnienie określonych warunków. Z przepisów, możemy dowiedzieć się, że posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem może nabyć własność, jeżeli posiada nieruchomość przez odpowiednio […]

Upadłość konsumencka z prawnikiem czy bez?

SPECJALIZACJA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA | KANCELARIA PRAWNA Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez osoby fizyczne nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność w tym przypadku polega na tym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku […]

Windykacja masowa dla kontrahentów szpitali

SPECJALIZACJA – WINDYKACJA | KANCELARIA PRAWNA Wielu przedsiębiorców spotyka się z problemem dotyczącym windykacji zaległości placówek medycznych. Nic dziwnego, gdyż często np. możliwość zbycia wierzytelności jest dość skomplikowana w zależności od tego czy czy jest to placówka publiczna, czy prywatna. Ponadto szpital może zabezpieczyć się na wypadek obrotu jego wierzytelnościami. Wystarczy, że w umowie z […]

Jakie są koszty i opłaty zniesienia współwłasności?

SPECJALIZACJA – ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI | KANCELARIA PRAWNA Współwłasność jest równoznaczna z tym, że kilku właścicieli posiada prawa do tej samej rzeczy czy nieruchomości. W praktyce roszczenia z tego tytułu nigdy się nie przedawniają. Zniesienie współwłasności najczęściej następuje w postępowaniu nieprocesowym w drodze orzeczenia sądowego. Warto jednak wspomnieć, że w tym celu konieczne staje się poniesienie […]

Windykacja masowa dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości

SPECJALIZACJA – WINDYKACJA | KANCELARIA PRAWNA Nie ma przedsiębiorcy, który w czasie prowadzenia interesów nie napotka problemu związanego ze spłatą należności. Wielu firmom zdarza się posiadać co najmniej kilku dłużników, którzy będzie nie są skłonni do uiszczenia swojej należności. Niektórzy nie zapłacili za towary, a inni pozostawili faktury bez żadnej informacji zwrotnej. Co w przypadku, […]

Jak znieść współwłasności budynków w pionie i poziomie?

SPECJALIZACJA – ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI | KANCELARIA PRAWNA Własność jednej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. W takiej sytuacji oznacza to, że nierzadko po upływie pewnego czasu będą one decydowały się na jej likwidację. Wynika to zresztą z samej charakterystyki współwłasności, która nierzadko okazuje się stanem przejściowym. W zasadzie może ona zostać zniesiona w każdym czasie […]

Jaki zapłacisz podatek przy zniesieniu współwłasności?

SPECJALIZACJA – ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI | KANCELARIA PRAWNA W przypadku nieruchomości własność nierzadko dzielona jest pomiędzy kilku właścicieli. Co ciekawe w założeniu charakter współwłasności jest przejściowy, gdyż uprawnieniem współwłaścicieli jest możliwość żądania zniesienia tego stanu. Roszczenie nie ulega przedawnieniu i dzięki temu zniesienie współwłasności może zostać wykonane w każdym czasie. W takiej sytuacji współwłasność można próbować […]