Entries by Dawid.Jacoszek

Czy można uniknąć kary z RODO?

Unijne organy ochrony danych osobowych aktywnie przeprowadzają już kontrole stosowania i przestrzegania przepisów RODO. W ostatnim wpisie pisaliśmy o jednej z pierwszych poważnych kar nałożonych na administratora danych w UE (wpis dostępny jest TUTAJ).

Coraz cięższa sytuacja spółki akcyjnej Basel Olten Pharm

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe firmy kosmetycznej Best Production Forces Sp. z o.o. odpowiadającej za 70-80% produkcji dla spółki akcyjnej Basel Olten Pharm. W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o tym, że Sąd omówił otwarcia PPU dla Basel Olten Pharm S.A. Zgodnie z pozyskanymi informacjami do tej […]

Pierwsza kara z RODO nałożona

W ostatnim artykule informowaliśmy Państwa o tym, że pomimo tego, iż RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r., to jednak nie wszyscy dokonali odpowiednich zmian w swoich organizacjach, nie spełniając tym samym wymagań unijnego rozporządzenia. Pełna treść poprzedniego artykułu dostępna jest TUTAJ.

Syndyk przejął dokumentację w Hussar Transport S.A. oraz dostęp do rachunków bankowych w spółce

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 października 2018 r. została ogłoszona upadłość spółki Hussar Transport S.A. Przekazywaliśmy również gdzie należy dokonywać zgłoszenia wierzytelności (pełna treść artykułu dostępna TUTAJ).