Entries by admin@kancelariakufieta.pl

Budowanie bez wymaganego pozwolenia na budowę

  Budowanie bez wymaganego pozwolenia na budowę Przepisy ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. nie zawierają legalnej definicji samowoli budowlanej, a jedynie wskazują, że jeśli obiekt budowlany znajduje się w budowie albo już został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę, bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, organ nadzoru […]

Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym

Obecnie proces budowlany w Polsce jest regulowany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ustawie Prawo budowlane przyjęto zasadę, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątki od tej zasady są enumeratywnie wymienione w ustawie. Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.