Entries by admin@kancelariakufieta.pl

Jak dokonać odbioru robót budowlanych?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ   Odbiór robót budowlanych to bardzo ważny moment, w którym inwestor i wykonawca potwierdzają wykonanie zobowiązania zgodnie z postanowieniami umowy. Jest obowiązkiem inwestora, a nie tylko jego uprawnieniem otwierającym prawo do żądania wynagrodzenia ze strony wykonawcy, a także wyznacza początek biegu terminów rękojmi za ewentualne wady.   Prawo budowlane nie reguluje bezpośrednio […]

Założenie działalności gospodarczej, a zasiłek chorobowy w okresie ciąży

Ostatnio w naszej kancelarii mieliśmy przypadek klientki zatrudnionej na umowie o pracę, która będąc w ciąży i przebywając już na zwolnieniu chorobowym chciała założyć własną działalność gospodarczą. W związku z takimi planami powstał jednak praktyczny problem, jak założenie, a następnie prowadzenie działalności gospodarcze postrzegane jest przez ZUS w świetle prawa do zasiłku chorobowego i czy […]

Ostatnia niezapłacona faktura

Niezapłacone faktury to zmora wielu przedsiębiorców. W 2016 roku zaczęliśmy jedną z dość dużych spraw budowlanych. Dużych, ze względu na dość skomplikowaną materię faktyczną. Wartość przedmiotu sporu (czyli dochodzona kwota) co prawda nie była znaczna, bo około 300 tysięcy złotych, ale były inne problemy. Zacznijmy jednak od początku. Nasz klient wykonał prace budowlane w zakresie […]

Hussar Gruppa – zabezpieczenie majątku, nakaz zapłaty oraz uprawnienie do egzekucji w całości

W związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko Hussar Gruppa S.A. pragniemy Państwa poinformować, iż w ostatnim czasie uzyskaliśmy kolejne już zabezpieczenia na majątku, tym razem prywatnym – Pana Konrada K. (do niedawna prezesa spółki GetBack S.A.), w związku z zawartą umową poręczenia. 

Coraz cięższa sytuacja spółki akcyjnej Basel Olten Pharm

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe firmy kosmetycznej Best Production Forces Sp. z o.o. odpowiadającej za 70-80% produkcji dla spółki akcyjnej Basel Olten Pharm. W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o tym, że Sąd omówił otwarcia PPU dla Basel Olten Pharm S.A. Zgodnie z pozyskanymi informacjami do tej […]