Jak kancelaria prawna przeprowadzi wywiad gospodarczy?

W jaki sposób przeprowadzić wywiad gospodarczy?

SPECJALIZACJA – RAPORT GOSPODARCZY | KANCELARIA PRAWNA

Podejmowanie współpracy z kontrahentem zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. W szczególności, jeśli zetkniemy się z nierzetelnym partnerem biznesowym. Warto zweryfikować przedsiębiorcę, z którym zamierzamy prowadzić interesy, aby uniknąć strat finansowych i wizerunkowych firmy. Bardzo często wystarczy po prostu uwierzytelnić informacje o przeszłości wspólnika. Tutaj z kolei bardzo przydatny niejednokrotnie okazuje się wywiad gospodarczy. Jak go przeprowadzić i na czym polega? Czy warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej przy wywiadzie gospodarczym? Dowiedz się w tym artykule!

Kancelaria prawna – czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy polega na pozyskaniu informacji o danym przedsiębiorstwie. W tym aspekcie nie wystarczą same dane finansowe, ale również wszelkie dotyczące zdarzeń prawnych czy kadrowych. Dzięki temu o wiele prościej jest oszacować ryzyko związane podjęciem współpracy z konkretnym podmiotem. Wywiad gospodarczy pozwala ograniczyć możliwość, że kontrahent nie płaci faktur za dostarczone przez nas usługi lub towary. Przeterminowane płatności to bardzo częsty problem wśród przedsiębiorców w Polsce, który w głównej mierze znacznie hamuje rozwój firmy.

W jaki sposób przeprowadzić wywiad gospodarczy z pomocą kancelarii prawnej?

Decyzję o podjęciu lub odrzuceniu współpracy warto podejmować w oparciu o dokładnej informacje na temat przyszłego wspólnika. Pomoże to m.in. w uwzględnieniu odpowiednich form zabezpieczenia transakcji. W tym momencie kancelaria prawna może dokonać odpowiedniej analizy i przedstawić raport, który podsumowuje wiarygodność oraz wypłacalność wskazanego przedsiębiorcy. W dokumencie  poza informacjami powszechnie znanymi znajdą się również powszechnie znane, jak i mniej oficjalne dane finansowe. W szczególności te drugie mogą być głównym czynnikiem wpływającym na np. wykluczenie współpracy.

Jakie informacje zweryfikuje kancelaria prawna?

Oficjalne dane często pozostają niewystarczające. Dla przykładu nie bez znaczenia pozostają powiązania kapitałowo – osobowe danego przedsiębiorcy. Przed nawiązaniem współpracy niezbędne jest, aby sprawdzić jaka osoba pełniła daną funkcję i jaka jest kondycja spółki. Na podstawie wpisów ujawnionych lub wykreślonych w księdze wieczystej możliwa jest weryfikacja trwałych składników majątkowych przedsiębiorstwa, a w tym nieruchomości. Kancelaria prawna przeprowadzając wywiad gospodarczy sprawdzi czy przedsiębiorca jest zadłużony, a także czy prowadzono wobec niego postępowania egzekucyjne. Nierzadko nieruchomości naszego przyszłego wspólnika stanowią już zabezpieczenie innych zobowiązań.

Która kancelaria prawna przeprowadzi wywiad gospodarczy we Wrocławiu?

Bardzo dobrym pomysłem jest weryfikacja naszego przyszłego kontrahenta przed przystąpieniem do podpisania umowy. Niezależnie od tego, czy działa on na terenie Wrocławia, czy też poza nim. Jako kancelaria prawna wykonamy dla Ciebie wywiad gospodarczy – wystarczy, że podasz nam niezbędne dane. Zweryfikujemy ruchomości i nieruchomości, które posiada dana osoba bądź podmiot. Dokonamy niezbędnej analizy danych z ksiąg wieczystych, sprawdzimy czy samochody wykorzystywane przez przedsiębiorcę faktycznie należą do niego, a także jakie nieruchomości firma zbyła w przeszłości. Dodatkowo sporządzimy raport dotyczący udziałów w spółkach i pełnionych w nich funkcjach.

Kancelaria Kufieta – kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy?

Wystarczy przybliżyć sytuację, która spotyka często naszych kontrahentów. Wyobraź sobie, że masz kontrahenta, z którym chcesz handlować, ale nie wiesz czy jest wypłacalny. Planujesz sprzedać mu towary i obawiasz się, że należności trzeba będzie dochodzić sądownie. Rozwiązanie jest dość proste – skorzystaj z pomocy naszych prawników i radców. Kancelaria Kufieta przeanalizuje Twojego przyszłego wspólnika i oceni ryzyko podjęcia z nim współpracy!

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email