Upadłość Hussar Transport S.A. – aktualne informacje.

Od października 2018 roku toczy się postępowanie upadłościowej jednej ze spółek, które były zarządzone przez rodzinę Kąkolewskich. Przez ponad rok trwało zbieranie przez sąd zgłoszeń wierzytelności a syndyk je analizował pod względem księgowym i z Naszych informacji wynika, że dopiero w dniu 26 listopada 2019 roku syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Lista nie jest prawomocna.

W tym zakresie powinno pojawić się jeszcze obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie w sądzie potwierdzenia czy i w jakiej wysokości wierzytelność została uznana.

Kancelaria ponownie informuję, że Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ursynów nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości spółek, z którymi Hussar Transport S.A. w upadłości zawierała umowy na przewozy transportowe nie płacąc za nie, wyzyskując przy tym błędne przekonanie pokrzywdzonych o posiadanych możliwościach wywiązania się z zobowiązań finansowych wobec pokrzywdzonych.

W tym celu prowadząca i nadzorująca postępowanie prokurator Anna Makarewicz wydała w dniu 4 czerwca 2019 roku postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy skarbowej pracowników Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i zobowiązała do wydania dokumentów dotyczących Hussar Transport S.A. Poniżej pełna treść postanowienia:

Należy spodziewać się, że Prokuratura może postawić zarzut członkom zarządu Hussar Transport S.A., iż działali oni w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości.

W dniu 20 września 2019 roku ww. Prokuratura wydała postanowienie w przedmiocie zasięgnięcia opinii biegłego – specjalisty w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem fuzji i przejęć oraz wyceny przedsiębiorstw.

Zachęcamy do kontaktu wierzycieli spółki, którzy czują się pokrzywdzeni do przyłączenia się do postępowania przygotowawczego lub nie zgłosili jeszcze swoich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, ponieważ złożenie listy wierzytelności nie zamyka drogi do złożenia zgłoszenia i sporządzenia przez syndyka dodatkowej listy wierzytelności. Pomoc dostępna jest pod adresem sekretariat@kancelariakufieta.pl

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email