Proces o zasiedzenie – jak wygląda w praktyce?

SPECJALIZACJA – ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI | KANCELARIA PRAWNA

Mimo, że zasiedzenie nieruchomości następuje z mocy prawa, to wymaga to stosownego postanowienia sądu, które potwierdzi spełnienie się określonych warunków wymaganych dla stwierdzenia nabycia własności poprzez zasiedzenie. Sąd w trakcie takiego procesu przede wszystkim bada czy wnioskodawca włada nieruchomością w odpowiedni sposób oraz czy jest w jej posiadaniu dostateczną ilość czasu. Skuteczne przeprowadzenie postępowania o zasiedzenie wymaga przedłożenia odpowiednich dowodów oraz spełnieniu szeregu wymogów formalnych, z uwagi na co warto jest skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria Prawna Rafał Kufieta specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa nieruchomości z powodzeniem świadcząc pomoc w procesach o zasiedzenie.

Jak złożyć wniosek o zasiedzenie?

Postępowanie przed sądem wszczynane jest na wniosek zainteresowanej osoby, tj. wnioskodawcy. Aby takie pismo zostało uwzględnione przez sąd, musi spełniać szereg wymogów podobnie jak pozew składany do sądu, tj. konieczne jest oznaczenie sądu do którego wnosimy wniosek, oznaczenie wnioskodawcy oraz uczestników postępowania oraz wskazanie rodzaju pisma. Ponadto wniosek musi zawierać tzw. osnowę wniosku wskazującą na konkretne żądanie wraz z przytoczonymi dowodami, podpis oraz wymienione załączniki. Do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 2000 zł. Przepisy nakładają na wnioskodawcę dodatkowe obowiązki określenia tzw. wartości przedmiotu sporu oraz dołączenia odpisu księgi wieczystej.  W sytuacji, gdy księga nie została założona dla danej nieruchomosci, należy dołączyć wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Prawidłowo sformułowany wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć we właściwym sądzie, o czym decyduje położenie nieruchomości.

Postępowanie przed sądem

O przebiegu postepowania decydować będą okoliczności danej sprawy. Z reguły gdy w procesie biorą udział uczestnicy o spornych interesach, postępowanie znacząco się wydłuża. Sąd ma bowiem obowiązek wezwania potencjalnych zainteresowanych, w przypadku gdy wnioskodawca ich nie wskazał.

Sąd w trakcie procesu bada spełnienie przesłanek decydujących o możliwości stwierdzenia zasiedzenia. Jest to przede wszystkim forma władania nad nieruchomością oraz upływ czasu. Stąd niezbędnym jest przedłożenie odpowiednich dowodów, które poświadczą takie okoliczności jak: datę objęcia w posiadanie danej nieruchomości oraz władanie nią jako posiadacz samoistny (właściciel). W praktyce najlepiej sprawdzą się dowody opłat za media czy też podatku od nieruchomości, faktury za wykonywane remonty mające na celu utrzymanie czy ulepszenie nieruchomości, a także zeznania świadków. Na podstawie wszystkich okoliczności sąd zadecyduje orzeczeniem czy nastąpiło nabycie własności poprzez zasiedzenie.

O czym warto pamiętać?

Wspomniane orzeczenie kończy postępowanie przed sądem, ale należy pamietać, że w skutek zmiany prawa własności danej nieruchomości powstaje obowiązek zaktualizowania stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej, co wymaga złożenia odpowiedniego wnosku do sądu wieczystoksięgowego, a także konieczność uiszczenia podatku od zasiedzenia w wysokości 7% podstawy opodatkowania (wartości nabytej nieruchomości).

Z uwagi na wiele istotnych kwestii o których należy pamiętać przeprowadzając proces o zasiedzenie nieruchomości, warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Nasi adwokaci oraz radcowie prawni dzięki zdobytemu doświadczeniu w licznych tego typu sprawach z powodzeniem ocenią szanse na dokonanie zasiedzenia, pomogą zebrać niezbędny materiał dowodowy oraz przeprowadzą postępowanie przed sądem dochowując wszelkim wymogom tak by sąd mógł wydać pozytywne rozstrzygnięcie.

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta specjalizuje się w sprawach z zakresu zasiedzenia nieruchomości. Nasi adwokaci i radcowie prawni pomagają w procedurze zasiedzenia nieruchomości. Wyjaśniamy jakie są szanse na zasiedzenie nieruchomości i jakie dowody trzeba zebrać.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email