Nowy Ład 2022 – ulga badawczo-rozwojowa

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA: WWW.KHG.PL

Reforma przepisów podatkowych jest z nami obecna od początku bieżącego roku. Szerokie spektrum zmian obowiązuje zarówno firmy, jak i zwykłych podatników. Nowy Ład nie powinien być jednak postrzegany z perspektywy samych minusów. Z pewnością zaletą jest rozbudowany system ulg podatkowych dla przedsiębiorców. W praktyce jeśli korzystasz z IP BOX lub ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), to można jest stosować równolegle. Obecnie nie musisz już więc wybierać pomiędzy dwoma preferencjami. W dzisiejszym artykule omówimy jednak wyłącznie korzyści płynące z działalności na zasadach B+R. Jakie warunki należy spełnić? Co otrzymasz w zamian? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

Czym jest ulga B+R?

Ulga badawczo-rozwojowa to narzędzie, które ma służyć przedsiębiorcom w stymulacji innowacyjności. Głównym założeniem jest rozwój polskiej branży technologicznej. Przykładowo implementacja ulgi B+R powoduje obniżenie kosztów opracowania nowego produktu. Ponadto może również ułatwić wdrożenie modernizacji, zakup nowego sprzętu czy eksploatację lepszej jakości materiałów. Na czym jednak polega B+R? 

Tutaj wyjaśnienie znajduje się w art. 5a ustawy PIT, a także art. 4a ustawy o CIT i analogicznie. Wedle treści przepisów działalność badawczo-rozwojowa polega głównie na pracach rozwojowych, a także badaniach naukowych. W przypadku prac rozwojowych są one obszarem działalności obejmującym czynności, które nie polegają wyłącznie na np. tworzeniu nowego oprogramowania lub towarów. W zakres ten wchodzić mogą również ulepszenia i modyfikacje obecnych.

Co konkretnie odliczysz w ramach B+R?

Pierwszą kwestią jest wysokość kosztów wynikających z opracowywania lub modernizacji własnych produktów. Z pewnością większa część z nich to wypłaty dla pracowników. W koszty kwalifikowane zaliczane są wynagrodzenia umów zlecenia czy o dzieło, ale wyłącznie w przypadku zatrudnionych bez b2b, nieprowadzących działalności gospodarczej. W zakres odliczenia mogą wchodzić także: wspomniany zakup sprzętu bądź koszty patentu, czyli opłata dla rzecznika patentowego. Ponadto koszt kwalifikowany stanowią również surowce wykorzystane przy pracach nad prototypami.

W jaki sposób obliczyć koszty przy wprowadzeniu ulgi badawczo-rozwojowej?

Koszty kwalifikowane przy uldze B+R nie są rozliczane tak samo. Dla przykładu wynagrodzenia mnoży się razy 200% przy umowach o pracę ze składek ZUS. Oznacza to, że jeśli Twój pracownik zarabia w ciągu roku około 60 tys. zł, to należy tą sumę pomnożyć razy 200%, a następnie wynik – 120 tys. zł dzielisz przez stawkę podatku, który płacisz. Jeśli podlegasz 19% przy podatku liniowym to zaoszczędzisz na uldze B+R w przybliżeniu 22 800 zł. Ulga obniża również koszty ponoszone na składkę zdrowotną.Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie koszty kwalifikowane są rozliczane w tak samo korzystny sposób, gdyż przy materiałach współczynnik mnożenia będzie równy jedynie 100%. Czyli jeśli na surowce wydałeś 30 tys. zł to zaoszczędzisz około 570 zł – przy takich samych warunkach, jak podane w przykładzie.

Wprowadzenie ulgi oznacza dodatkowe formalności

Decydując się na ulgę badawczo-rozwojową w 2022 trzeba przygotować się na wprowadzenie odrębnego magazynu i ewidencji środków trwałych. Prowadzona dokumentacja musi zostać podporządkowana osobno, wyłącznie pod dział badawczo-rozwojowy. Wymogiem formalnym przy wprowadzaniu ulgi B+R jest również wyodrębniona ewidencja w księgowości. Nawet jeśli w Twojej firmie wszystkim zajmować się będzie w praktyce jedna osoba, to i tak konieczne będzie wprowadzenie takich samych zmian. Zwróć również uwagę na to, że umowa z takim zatrudnionym powinna zawierać wskazanie, że koszty ponoszone są na prace badawcze i rozwojowe.

Kiedy warto przemyśleć wdrożenie B+R?

Przesłanek koniecznych do wypełnienia jest zdecydowanie więcej. Dlatego jeśli zamierzasz wdrożyć u siebie B+R – skontaktuj się ze mną. Oprócz tego nie zawsze ulga badawczo-rozwojowa jest dobrym rozwiązaniem. Pozwól, że przeanalizuję sytuację prawną i ekonomiczną Twojej firmy, a następnie dobiorę dla Ciebie najlepszą formę opodatkowania. Dokonam implementacji B+R lub zaproponuję Ci korzystniejszą alternatywę. Jeśli masz wątpliwości lub pytania, to zapraszam do kontaktu!

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email