Na czym polega proces o naruszenie dóbr osobistych w praktyce?

SPECJALIZACJA – DOBRA OSOBISTE | KANCELARIA PRAWNA

Zwalczanie naruszania dóbr osobistych zaczyna się od wezwania pismem osoby, która postępuje bezprawnie. Niestety pismo nie wywołuje żadnych skutków i nie ma mocy dlatego nie ma się co nastawiać, że sprawa zostanie w ten sposób zakończona. Oczywiście warto przed skierowaniem pozwu rozwiązać sprawę ugodowo. Jako Kancelaria Prawna Rafał Kufieta lubimy rozwiązywać sprawy szybko i prosto. Niestety takie środki nie zawsze są skutecznie. Prawdopodobnie pismo i nasze chęci zostaną zignorowane, a nam pozostanie wytoczyć pozew, aby spotkać się na sali sądowej.

 

Osoba pozywająca kierując pozew będzie musiała udowodnić, że nastąpiło naruszenie jej dobra osobistego. Sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych nie ulegają przedawnieniu, dlatego też nie jest istotny czas, jaki upłynął od naruszenia dóbr osobistych. Aby wnieść pozew należy ustalić organ właściwy do wydawania orzeczeń w tej sprawie. Tutaj dobra argumentacja jest w stanie przekonać Sąd czy dane naruszenie stanowi czyn bezprawny i odnosi negatywne skutki dla naszej osoby. Pozywający musi wykazać, na czym to naruszenie polegało i udowodnić, że zachowanie pozwanego rzeczywiście miało miejsce. Istotne są dowody, więc warto zabezpieczyć się w zdjęcia, nagrania, zrzuty ekranu, świadków itd.

 

Pozwany natomiast będzie się bronić wykazując, iż naruszenie dobra osobistego nie było bezprawne. W kodeksie cywilnym istnieje domniemanie bezprawności naruszenia dobra osobistego. Pozwany również może powoływać się na fakt, że w określonych okolicznościach jego działanie miało na celu obronę uzasadnionego interesu. Istnienie takiej przesłanki wyłącza bezprawność naruszenia. W celu jej udowodnienia pozwany będzie przedstawiał zarzuty i próbował je udowodnić.

 

W trakcie postępowania powinno się przedstawiać dowody na określone zarzuty, aby zaprzeczyć danym twierdzeniom. Będzie to miało znaczenie dla postępowania dowodowego w toczącej się właśnie sprawie. Może być też tak, że strona powołująca przeciwko drugiej pewne zarzuty nie będzie w stanie ich w żaden sposób  udowodnić. Wtedy sąd oceniając całokształt dowodów, nie będzie brał pod uwagę nie udowodnionych zarzutów.

 

Przy ocenie, jaka suma jest odpowiednia tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną naruszeniem dóbr osobistych, bierze się pod uwagę rodzaj naruszonego dobra oraz charakter, stopień nasilenia i czas trwania doznawania przez osobę, której dobro zostało naruszone, ujemnych przeżyć psychicznych spowodowanych naruszeniem.

 

W sprawach o ochronę dóbr osobistych należy uiścić opłatę sądową od pozwu w wysokości 600 zł. W przypadku roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 5% liczonych od wartości przedmiotu sporu.

 

Nasi Adwokaci i Radcowie Prawni zajmą się sprawą związaną z naruszeniem dóbr osobistych i pomogą wybrać skuteczne środki w celu uzyskania satysfakcjonującego rezultatu. Jeśli nie masz umiejętności i zdolności perswazyjnych oraz doświadczenia w sporządzaniu pism, pozwów tego typu skontaktuj się z naszymi doradcami. Należy chronić swoje interesy w jak najlepszy sposób, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby sprawy tego typu załatwiać jak najszybciej.

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Pomagamy usunąć obraźliwe wpisy z internetu

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email