Podatek od współwłasności

Jaki zapłacisz podatek przy zniesieniu współwłasności?

SPECJALIZACJA – ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI | KANCELARIA PRAWNA

W przypadku nieruchomości własność nierzadko dzielona jest pomiędzy kilku właścicieli. Co ciekawe w założeniu charakter współwłasności jest przejściowy, gdyż uprawnieniem współwłaścicieli jest możliwość żądania zniesienia tego stanu. Roszczenie nie ulega przedawnieniu i dzięki temu zniesienie współwłasności może zostać wykonane w każdym czasie. W takiej sytuacji współwłasność można próbować znieść umownie lub sądownie. Konieczne staje się jednak uiszczenie w takiej sytuacji konkretnych kosztów podatkowych. Jaki podatek zapłacimy przy współwłasności? Dlaczego warto skorzystać w tym wypadku z pomocy kancelarii prawnej? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

Kancelaria prawna doradza – jaki zapłacę podatek od zniesienia współwłasności?

Podatek przy zniesieniu współwłasności pozostaje zależny od sposobu przeprowadzenia transakcji. W tym wypadku może być to: 

  • fizyczny podział nieruchomości, 
  • zbycie nieruchomości,
  • przyznanie nieruchomości jednemu z dotychczasowych współwłaścicieli.

 

Zniesienie współwłasności nieruchomości nie jest za każdym razem neutralne podatkowo. Klienci naszej kancelarii prawnej z reguły zwracają się do nas z zapytaniem o wysokość i rodzaj podatku. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie aspekty podatkowe transakcji przed dokonaniem decyzji, gdyż każda z metod niesie nieco inne skutki podatkowe. Wiele osób decyduje się na zniesienia współwłasności nieruchomości i jej przyznanie jednemu ze współwłaścicieli.

Podatek PIT od zniesienia współwłasności – Kancelaria Kufieta

Zobowiązanie podatkowe może powstać, jeśli właściciel otrzyma spłatę swojej części współwłasności w wysokości przekraczającej pierwotny udział. W takiej sytuacji powstanie obowiązek podatkowy w zakresie PIT. Dotyczy to również odpłatnego zbycia, czyli m.in. sprzedaży bądź zamiany nieruchomości. Podatek wyniesie tutaj 19% przy zniesieniu współwłasności nieruchomości. Opodatkowana będzie każda czynność prawna, która powoduje przeniesienia prawa własności czy udziału w nieruchomości za wynagrodzeniem.

Jaki podatek zapłacisz przy zniesieniu z pomocą czynności cywilnoprawnej?

Wystarczy w takiej sprawie np. decyzja o przyznaniu nieruchomości jednemu z dotychczasowych współwłaścicieli. Wystąpić może przy tym obowiązek spłaty pozostałych właścicieli, jeśli współwłaściciele wspólnie ustalili taki sposób zniesienia współwłasności. Wymaga to formy aktu notarialnego i zostaje pobrany od tego podatek od czynności cywilnoprawnej (PCC). 

Kancelaria prawna Kufieta – zapłacisz tylko od tego co otrzymasz

Jeśli współwłaściciele nie są zgodni co do formy zniesienia współwłasności – koniecznie jest postępowanie sądowe. Obowiązek podatkowy więc z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Spłata pozostałych współwłaścicieli niezależnie od sądowej drogi lub umownej przeniesienia własności podlega opodatkowaniu podatkiem od PCC w wysokości 2%. Zapłaci go podatnik nabywający udział w nieruchomości ponad ten, który już aktualnie posiada. Pamiętaj, że nie płacisz 2% od wartości całej nieruchomości tylko od nadwyżki.

Co jeśli otrzymasz zniesienie współwłasności bez konieczności spłaty pozostałych?

Z doświadczenia prawników z kancelarii Kufieta przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności transakcja nie podlega podatkowi od PCC. Pozostali współwłaściciele przekazują w takim wypadku swój udział w nieruchomości nieodpłatnie. Niestety, ale możesz jednak zostać zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Wysokość należności uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa z pozostałymi współwłaścicielami. Przysługuje Ci jednak prawo do zwolnienia od tego podatku. W tej sprawie pomoc kancelarii prawnej może pozwolić uniknąć nadmiernego opodatkowania. Właściwie przeprowadzona analiza prawna transakcji  i zaplanowany proces decyzyjny będzie miał wpływ na niższą stawkę i korzystniejszy rodzaj podatku od zniesienia współwłasności.

Kancelaria prawna – sprawdź jaki zapłacisz podatek od zniesienia współwłasności!

Podatki związane ze zniesieniem współwłasności to problem, z którym klienci zgłaszają się do nas bardzo często. Kancelaria prawna Kufieta zajmuje się kompleksowo kwestiami związanymi ze zniesieniem współwłasności. Skontaktuj się z nami i opisz nam swój problem! Nasi prawnicy opracują odpowiednie podejście do Twojej sprawy. Zajmiemy się wszelkimi formalnościami!

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email