Jak ocenić sprawę odszkodowawczą pod względem szans na wygranie ?

SPECJALIZACJA – ODSZKODOWANIA | KANCELARIA PRAWNA

Przed rozpoczęciem sporu z zakładem ubezpieczeń na drodze sądowej, warto zastanowić się czy takie starania przyniosą w ogóle zamierzony skutek w postaci wywalczenia należnej kwoty odszkodowania. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu – warto zebrać wszystkie posiadane dokumenty i informacje i udać się do prawnika, by ten ocenił szansę wygranej.

Radcowie prawni i adwokaci z Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta we Wrocławiu posiadają szeroką wiedze i bogate doświadczenie, dzięki czemu podczas jednego spotkania będą w stanie ocenić szansę powodzenia pozwu i wskazać realną kwotę, na jaką może liczyć osoba poszkodowana.

Kto i na jakiej zasadzie odpowiada ?

Aby móc w ogóle myśleć o uzyskaniu satysfakcjonującej kwoty odszkodowania – w pierwszej kolejności należy ustalić od kogo można tej kwoty dochodzić. Przepisy polskiego prawa przewidują kilka różnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej: zasada odpowiedzialności kontraktowej; odpowiedzialność na zasadzie winy oraz odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Każde więc zdarzenia należy rozpatrywać pod kątem zasad odpowiedzialności sprawcy zdarzenia. Podczas spotkania z radcą prawnym lub adwokatem z Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta, każda zainteresowana osoba poinformowana zostanie rzetelnie o tym, jak zakwalifikować zachowanie sprawcy zdarzenia; na jakiej zasadzie sprawca taki będzie odpowiadał i jakie to niesie ze sobą konsekwencje dla samego poszkodowanego. Każda z tych zasad cechuje się odrębnymi przesłankami odpowiedzialności.

Zlekceważenie tego etapu i rezygnacja ze wsparcia adwokata czy radcy prawnego na początku postępowania – może przełożyć się ostatecznie na końcową porażkę, gdyż błędów popełnionych na wstępie często nie można już później naprawić.

Kiedy sprawa może okazać się z góry przegrana ?

Istnieje kilka sytuacji, w których może okazać się, że sprawa jest już na samym starcie przegrana a dalsze jej prowadzenie to zwyczajne marnowanie czasu i funduszy. Dwie najczęstsze tego rodzaju sytuacje to przedawnienie roszczeń i wcześniejsze zawarcie ugody z podmiotem odpowiedzialnym za naprawienie szkody. Z tego też względu zawsze zalecamy wstępną konsultację z prawnikiem.

Nie ma w tym przypadku jednego terminu przedawnień – przykładowo inny będzie termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych w przypadku odszkodowań komunikacyjnych (z OC sprawcy) a inny przy roszczeniach o charakterze kontraktowym (kary umowne, odszkodowanie za nieodebrane dzieło itd.)

Częstą praktyką działania – przede wszystkim zakładów ubezpieczeń – jest nakłanianie poszkodowanych do zawarcia ugody. W takim przypadku poszkodowany zawiera ugodę, z której wynika, że zapłata odpowiedniej kwoty (w większości przypadków dużo niższej niż przysługuje poszkodowanemu) wyczerpuje wszelkie roszczenia poszkodowanego związane z konkretnym zdarzeniem. Zawarcie takiej ugody sprawia, że dochodzenie „dopłaty” do wcześniej wypłaconego odszkodowania może okazać się niemożliwe.

Czy mamy wystarczające dowody ?

Decydując się na postępowania sądowe, należy pamiętać o generalnej zasadzie przewidzianej w art. 6 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W praktyce oznacza to nic innego jak konieczność zebrania i przedstawienia wszystkich dowodów, które potwierdzałyby roszczenie – tak co do zasady (np. protokół z kolizji drogowej, który potwierdzać będzie winę sprawcy kolizji) jak i wysokości (np. dokumenty fiskalne obrazujące koszty leczenia czy zakupu leków).

Jest to najważniejszy etap postępowania zmierzającego do uzyskania pełnej kwoty odszkodowania. Zaniechania zebrania dowodów lub zebranie ich jedynie w niewielkim zakresie może skutkować tym, że nawet powództwo w „wygranej sprawie” może zostać oddalone ze względu na brak udowodnienia roszczenia.

Nie zawsze osoby poszkodowane mają świadomość tego jakie dokumenty będą w sprawie niezbędne i jak do takich dokumentów dotrzeć. Często dowody takie znajdują się w posiadaniu organów ścigania, organów administracji a nawet innych podmiotów prywatnych. Ich uzyskanie może okazać się dla osób poszkodowanych etapem „nie do przejścia”. Dlatego też Kancelaria Prawna Rafał Kufieta oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług – w tym również weryfikację zgromadzonej dokumentacji, ocena jej przydatności, poszukiwanie dokumentacji i uzyskanie dostępu do interesujących nas dowodów. Bez znaczenia pozostaje to czy dokumenty te znajdują się we Wrocławiu czy też na drugim końcu Polski – angażujemy się w sprawy i odległość nie stanowi dla nas problemu.

Kancelaria prawna Rafał Kufieta z Wrocławia specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych. Pomagamy ocenić szanse na wygraną w sprawie odszkodowawczej

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email