Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

SPECJALIZACJA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA | KANCELARIA PRAWNA

Wymogi formalne wniosku o upadłość konsumencką

Rozpoczęcie procedury oddłużenia konsument inicjuje składając wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek może zgłosić dłużnik lub każda osoba posiadająca wierzytelność bezsporna (czyli taka wierzytelność, której nie kwestionuje dłużnik). Wniosek składa się w formie formularza, który został ogłoszony  w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r.  oraz jest dostępny na większości sądowych stron. Istnieje możliwość uzyskania go również w naszej kancelarii prawnej Rafał Kufieta. Kancelaria specjalizuje się w zakresie upadłości konsumenckiej. W przeszłości nasi adwokaci oraz radcowie prawni z licznymi sukcesami przeprowadzali dłużników przed ten ciężki etap.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o upadłość konsumencką

Informację znajdujące się we wniosku w dużej zależą od indywidualnej sytuacji osoby składającej wniosek, lecz warto zapoznać się z kilkoma uniwersalnymi radami, które znajdą zastosowanie w każdej sytuacji. W momencie gdy mamy już wydrukowany wniosek i chcemy go wypełnić w rubryce 1 należy określić właściwy sąd. Wniosek o upadłość konsumencką powinieneś złożyć w sądzie upadłościowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Jeżeli natomiast nie mieszkasz w Polsce, sądem właściwym do rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką będzie sąd, w którego obszarze znajduję się Twój majątek. W strukturze sądu sprawami upadłości konsumenckiej zajmuje się wydział gospodarczy. W rubryce 3 we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak każde pismo kierowane do sądu, powinno zawierać żądanie. Wskazuje to na faktyczny zamiar wnoszącego dane pismo. Przy wypełnianiu formularza sprowadza się to do zakreślenia kwadratu z podpisem „TAK”. W następnej rubryce – 4  należy zawrzeć  aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników, oznaczenie miejsc, w których znajduje się wskazany majątek oraz wykazem zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia.  Aktualny nie oznacza, że musi być sporządzony w dniu składania wniosku, wystarczy tylko i wyłącznie, aby oddawał aktualną sytuację. W zupełności wykazu należy zawrzeć min. nieruchomości, samochody, sprzęty AGD i RTV, oszczędności, obligację, a nawet wartościową biżuterie. Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, powinno nastąpić przez podanie dokładnego adresu. Dzieje się tak w przypadku zarówno  nieruchomości, ale również rzeczy ruchomych . W przypadku środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, należy to uczynić przez wskazanie nazwy banku oraz adresu jego siedziby. W rubryce 5 w spisie wierzycieli należy zawrzeć wszystkich wierzycieli bez żadnych wyjątków. W następnej rubryce przypadku Wierzytelności sporne są to wierzytelności, których istnienie dłużnik kwestionuje (w całości lub części), czyli nie uznaje obowiązku ich spłaty. W rubryce 7 dłużnik w uzasadnieniu wniosku powinien wykazać na istnienie przynajmniej jednego wierzyciela, którego wierzytelność  jest już wymagalna i opisać swoją sytuację osobistą i majątkową oraz możliwości zarobkowe. W ten sposób wykazujemy stan niewypłacalności. Od wniosku należy uiścić opłatę, w przypadku braku zrealizowania przez nas tego warunku sąd w terminie 7 dni wezwie nas do uzupełnienia braków.

Błędy we wniosku o upadłość konsumencką

Spokojnie, błędy we wniosku to jeszcze nic straconego, oczywiście, jeżeli zależy nam na szybkim rozwiązaniu sprawy i zapobieganiu takiej sytuacji należy zgłosić się do kancelarii prawnej Rafał Kufieta gdzie w szybkim czasie jesteśmy w stanie przesłać gotowy wypełniony wniosek. W przypadku błędów sąd wezwie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony przez dłużnika zamieszkałego za granicą, termin ten nie powinien być krótszy niż miesiąc. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, wniosek zostanie zwrócony.

Kancelaria prawna specjalizująca się w upadłości konsumenckiej. Jeśli masz pytanie jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to tu znajdziesz odpowiedź

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email