Dowody do sprawy o upadłość konsumencką

SPECJALIZACJA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA | KANCELARIA PRAWNA

Z roku na rok rośnie ilość orzekanych w Polsce upadłości konsumenckich. W 2018 r. liczba ogłoszonych w Polsce upadłości konsumenckiej przekroczyła 6,5 tysiąca – co stanowi wzrost tej liczby o ponad 25 % względem wartości z roku 2017 r. Przewiduje się, że kolejny rekord w tym zakresie pobity zostanie w 2019 r.

W chwili podjęcia decyzji o chęci skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej – pierwszą rzeczą jaką każdy powinien zrobić, będzie przygotowanie dowodów pod kątek przyszłych czynności. Dlatego już na tym etapie należy skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem – który doradzi i pomoże przygotować się do całej sprawy. W Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta we Wrocławiu, znajdą Państwo pomoc specjalistów, którzy posiadają duże doświadczenie w prowadzenie tego rodzaju spraw. Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest przeprowadzane „z automatu”. To czy dojdzie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnika – zależy od tego czy Sąd stwierdzi występowanie przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wspominanymi przesłankami będą:

– dłużnik musi być osobą fizyczną;

– stan niewypłacalności;

– do niewypłacalności doszło bez winy dłużnika;

Aby sprawa zakończyła się po myśli dłużnika – koniecznym jest przedłożenie przed Sądem dowodów, które potwierdzałyby istnienie w/w okoliczności. Jakie więc dowody powołać w takim postępowaniu ?

W pierwszej kolejności wykazania wymaga fakt, iż stan niewypłacalności powstał w wyniku czynności podejmowanych przez dłużnika jako osobę fizyczną – niejako „prywatnie”. Oznacza to, że z instytucji upadłości konsumenckiej nie będzie mogła skorzystać osoba, której długi wynikają z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i dalej utrzymuje ona statut przedsiębiorcy.

Kilku słów komentarza wymaga również wyjaśnienie terminu „niewypłacalność”. Stan niewypłacalności następuje w sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych.

Trzeba więc przedstawić dowody na takie okoliczności – bez wątpienia będą to wszelkie dokumenty, z których wynika źródło długów – np. powstanie długów związku z przyjęciem spadku (postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadków), popadnięcie w problemy finansowe w związku z chorobą (faktury i rachunki za leki, usługi medyczne czy konsultacje u specjalistów). Dlatego istotne jest to, by na zgromadzone dokumenty spojrzał adwokat lub radca prawny. Specjaliści Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta wskażą, które z dokumentów będą niezbędnie w postępowaniu a których przedłużenie mogłoby jedynie skomplikować sprawę.

Pozostaje to w ścisłym związku z drugą wymienioną przesłanką – braku winy w powstaniu zadłużenia. Ważnym aspektem będą tutaj również źródła osobowe – zeznania świadków i dowód z przesłuchania samego dłużnika, z których wynikać będzie, że do powstaniu długów doszło bez winy samego dłużnika. Jednym z częstszych powodów powstania zadłużenia bez winy dłużnika jest np. sytuacja, gdzie długi zaciągnął jeden ze współmałżonków bez wiedzy drugiego (często spotykane w sytuacjach, gdy co najmniej jeden z małżonków posiada problemy z alkoholem). Dlatego też szczere zeznania świadków czy przedstawiony przez dłużnika obraz sytuacji – mogą być dla Sądu kluczowe przy podejmowaniu decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Powstępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wymaga cierpliwości, szybkości działania i podejmowania właściwych decyzji co do przebiegu postępowania dowodowego. Niemniej jednak efekt takiego postępowania – w postaci ogłoszenia upadłości konsumenckiej – w niektórych sytuacjach może stanowić początek „nowego życia” dla wyniszczonego sytuacją dłużnika.

Kancelaria prawna specjalizująca się w upadłości konsumenckiej. Pomagamy zebrać dowody do upadłości konsumenckiej

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email