Co się dzieje w sprawie upadłości spółki Basel Olten Pharm?

Celem przypomnienia, w dniu 11 czerwca 2019 roku ogłoszono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym upadłość BASEL OLTEN PHARM S.A. Jest to kolejna spółka w upadłości, którą zarządzała rodzina Kąkolewskich.

Sytuacja upadłościowa Basel Olten Pharm jest o tyle lepsza niż Hussar Transport, gdyż ta pierwsza ze spółek posiada trwały majątek – tzn. sąd poinformował, że zatwierdził warunki sprzedaży w całości przedsiębiorstwa Basel Olten Pharm S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Get Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000707987, za cenę w kwocie 3.900.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych). To oznacza, że już na początku wiemy, że jest jakakolwiek szansa na zaspokojenie chociaż w części należności, niewielkiej prawdopodobnie, zważywszy na ilość wierzycieli oraz wierzytelności jakie mogą zostać zgłoszone w trakcie postępowania. W tym przypadku mamy do czynienia z upadłością z tzw. pre-pack.

W październiku 2019 roku syndyk Katarzyna Uszak poinformowała, że orientacyjny termin złożenia listy wierzytelności to nie wcześniej niż koniec miesiąca lutego 2020 roku. Obwieszczenie w tym zakresie zostanie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i nie będą kierowane indywidulane zawiadomienia wierzycieli w tym zakresie.

Lista wierzytelności będzie do wglądu w sądzie, który prowadzi postępowania upadłościowe wobec dłużnika.

Syndyk i Kancelaria wskazują, że nie ma przeszkód w składaniu zgłoszeń wierzytelności po terminie określonym w obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości. Nie mniej jednak należy liczyć się ze skutkami prawnymi th. Czynności już dokonane w postepowaniu upadłościowym są skuteczne, wobec tego wierzyciela, który dokonał zgłoszenia w terminie, zgłoszenie po terminie nie ma wpływu na złożone już plany podziału a jego uznaną część uwzględnia się tylko w planach podziału funduszy masy upadłości sporządzone po jej uznaniu.

Syndyk sporządza uzupełniającą listę wierzytelności w miarę ich zgłaszania wraz z zaznaczeniem w jaki sposób będą zaspokajane.

Zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze takiego zgłoszenia do dokonali do podjęcia z Nami wspólnie działań celem ich złożenia.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email