Założenie działalności gospodarczej, a zasiłek chorobowy w okresie ciąży

Ostatnio w naszej kancelarii mieliśmy przypadek klientki zatrudnionej na umowie o pracę, która będąc w ciąży i przebywając już na zwolnieniu chorobowym chciała założyć własną działalność gospodarczą. W związku z takimi planami powstał jednak praktyczny problem, jak założenie, a następnie prowadzenie działalności gospodarcze postrzegane jest przez ZUS w świetle prawa do zasiłku chorobowego i czy ZUS nie pozbawi naszej klientki tego prawa w momencie wykonywania ww. czynności.

 

Pewnie każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że ZUS w sposób rygorystyczny podchodzi do sytuacji, w których ubezpieczeni starają się nieco igrać z tą instytucją próbując nadużywać prawa do zasiłków z tytułu ubezpieczeń społecznych. Nic zatem dziwnego, że na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat liczba kontroli ze strony ZUSu, zwłaszcza osób przebywających na zasiłkach chorobowych, sukcesywnie wzrasta. Kontrola ta sprowadza się w głównej mierze do tego, że sprawdza się czy osoby czasowo niezdolne do pracy z powodu choroby (ewentualnie ciąży) nie wykonują pracy zarobkowej lub nie wykorzystują zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem np. pracownik zamiast  skupić się na leczeniu wyjeżdża w trakcie zwolnienia na wakacje traktując czas zwolnienia jako „urlop”, czy też spędza długie godzinny na zakupach w galeriach handlowych.

 

Bazując na przepisach prawnych (ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa),  informacjach uzyskanych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem ZUS oraz osobistej wizycie w Oddziale ZUS na zarysowany w niniejszym tekście problem i zadane przez naszą klientkę pytanie należy odpowiedzieć niestety  negatywnie.

 

Przebywanie na zasiłku chorobowym wyklucza bowiem możliwość założenia w tym czasie działalności gospodarczej, gdyż wiążę się to z załatwianiem formalności i składaniem dokumentów do różnego rodzaju urzędów (w tym m.in. do ZUSu). Takie zachowanie osoby przebywającej na zasiłku chorobowym może wzbudzić podejrzenia ZUSu i skutkować zakwestionowaniem w toku kontroli wykonywanej przez lekarza orzecznika (poprzez wezwanie klientki na stawienie się na komisję) niezdolności do pracy klientki, a w konsekwencji doprowadzenie do utraty przez nią prawa do zasiłku chorobowego.

 

Niemniej wydaje się, że na tle powyższego stanu faktycznego istnieje furtka, która pozwalałaby na korzystne rozwiązanie na rzecz klientki. Mianowicie, możliwe jest założenie działalności gospodarczej w czasie niepobierania zasiłku chorobowego (w okresie ciąży takie przerwy nie są niczym nadzwyczajnym), jednakże powrót na zasiłek sprawi, że taka osoba nie będzie mogła wykonywać żadnych czynności w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, przede wszystkim dlatego, że składanie dokumentów, nabywanie nieruchomości, składanie wniosków do konkretnych instytucji itp. traktowane będą przez ZUS jako niezgodne z celem zwolnienia. Takie zachowanie sugerowałoby, że osoba je dokonująca jest czynna zawodowo. Inaczej mówiąc, wszelkie czynności prowadzące do uzyskiwania dochodów lub korzyści majątkowych w czasie zwolnienia, mogą stanowić podstawę dla ZUSu do pozbawienia danej osoby zasiłku chorobowego. Oczywiście, nie ma przeszkód ku temu, aby działać przez pełnomocnika, który w imieniu przedsiębiorcy będzie załatwiał wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, aż do czasu jego powrotu z zasiłku.

 

W razie dalszych wątpliwości można również składać bezpośrednie zapytanie do ZUSu z opisaniem swojej sytuacji przez profil PUE lub też w drodze wniosku o indywidualną interpretację dokonywaną przez ZUS.

 

 

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email